Trích tiền nộp thuế từ tài khoản tiết kiệm đồng sở hữu

Chủ đề   RSS   
 • #461674 18/07/2017

  Trích tiền nộp thuế từ tài khoản tiết kiệm đồng sở hữu

  Công ty CP A có một kho hàng nhưng đem thế chấp tại 03 Ngân hàng để vay vốn với tổng số tiền là 100 tỷ. Khi công ty A không có khả năng trả nợ lãi và gốc cho 03 Ngân hàng. 03 Ngân hàng quyết định bán hàng trong kho, thu được số tiền 21 tỷ. Tuy nhiên, cả 03 Ngân hàng không tin tưởng nhau nên để Công ty A đứng tên để gửi số tiền 21 tỷ vào tài khoản tiết kiệm. 03 Ngân hàng và Công ty A đã ký biên bản thỏa thuận đồng sở hữu số tiền trên và gửi 01 bản đến Ngân hàng mà Công ty A mở tài khoản tiết kiệm.

  Do Công ty A nợ thuế với số tiền 10 tỷ. Nay không chịu trả nên Cơ quan thuế quyết định truy thu thuế trích từ tài khoản tiết kiệm đồng sở hữu. Cơ quan thuế yêu cầu Ngân hàng nhận tiền gửi tiết kiệm đồng sở hữu của Công ty A phải trích tài khoản tiết kiệm đồng sở hữu do công ty A đứng tên để nộp thuế cho cơ quan thuế. Quá thời hạn quy định mà Ngân hàng không trích tài khoản để nộp thuế thì Cơ quan thuế ra quyết định xử phạt hành chính.

  Vậy, cho tôi hỏi: Cơ quan thuế yêu cầu như vậy đúng hay không đúng? Việc Ngân hàng từ chối trích tài khoản tiết kiệm đồng sở hữu để nộp thuế cho công ty A có được hay không? Nếu có thể, xin tư vấn căn cứ pháp lý ạ.

  Xin cảm ơn

   
  2791 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận