DanLuat 2015

Trích lập quỹ lương dự phòng

Chủ đề   RSS   
 • #310812 24/02/2014

  Trích lập quỹ lương dự phòng

  Tôi có một vấn đề cần Luật sư tư vấn:

  Công Ty tôi hoạt động trong ngành sản xuất, cuối năm tài chính 2013 tôi muốn trích trước quỹ tiền lương cho năm sau để không bị gián đoạn việc chi trả lương. Vậy tôi căn cứ theo Thông tư Số:  18 /2011/TT-BTC và tổng quỹ lương thực hiện năm 2013 để trích trước 17% theo qui định.

  1/ TÔi làm như vậy có đúng với qui định của pháp luật không?

  2/ Thông tư này đến nay còn hiệu lực không?

  Rất mong nhận được tư vấn từ Luật sư!

  Trân trọng!

   

   
  1793 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-