Trích lập khấu hao TSCĐ

Chủ đề   RSS   
 • #300626 04/12/2013

  perfectde268

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2011
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Trích lập khấu hao TSCĐ

  TT Số: 45/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013 về trích lập TSCĐ và có hiệu lực từ ngày 10/06/2013

  Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

  1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

  a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

  b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

  c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  Vậy cho em hỏi trường hợp này là áp dụng cho cả những tài sản trước đây, hay chỉ áp dụng cho tài sản sau khi thông tư có hiệu lực?

  Em xin cảm ơn!

   
  2737 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #301732   11/12/2013

  perfectde268
  perfectde268

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/08/2011
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Không có ai trả lời giúp em hixx, em giờ không biết phải làm thế nào, mong được giúp đỡ về thông tin trên.

  Xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #301985   12/12/2013

  hieuntvv
  hieuntvv
  Top 100
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/12/2008
  Tổng số bài viết (654)
  Số điểm: 5435
  Cảm ơn: 119
  Được cảm ơn 258 lần


  perfectde268 viết:

  TT Số: 45/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013 về trích lập TSCĐ và có hiệu lực từ ngày 10/06/2013

  Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

  1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

  a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

  b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

  c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  Vậy cho em hỏi trường hợp này là áp dụng cho cả những tài sản trước đây, hay chỉ áp dụng cho tài sản sau khi thông tư có hiệu lực?

  Em xin cảm ơn!

  Chào bạn!

  Tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định như sau:

  "11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này."

  Bạn theo quy định trên mà thực hiện là được.

  Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả. he.he.he

   
  Báo quản trị |