Trích đo địa chính

Chủ đề   RSS   
 • #181920 27/04/2012

  vuvanquoc

  Male
  Sơ sinh

  Sơn La, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2011
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 470
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 1 lần


  Trích đo địa chính

  xin hỏi luật sư!

  Văn phòng đăng ký QSD đất cấp huyện phải thực hiện việc trích đo địa chính, trích lục thửa đất đối với những trường hợp nào và quy định cụ thể tại văn bản nào?
  Việc trích đo địa chính tại Điều 14 nghị định88/2009/NĐ-CP về  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT và Điều 23 thông tư17/2009/TT-BTNMT Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có phải không khớp với nhau hay không?

  xin luật sư giải thích cụ thể!

  Cập nhật bởi ThanhLongLS ngày 28/04/2012 08:09:51 SA
   
  35397 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #181935   28/04/2012

  HoNguyenTruong70
  HoNguyenTruong70
  Top 10
  Male
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (4451)
  Số điểm: 25988
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1340 lần


  Về cơ bản Thông tư 17/2009?TT- BTNMT hướng dãn cho NĐ 88/2009/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, do hướng dẫn nên phải khớp chứ bạn.

  Nguyễn Trường Hồ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HoNguyenTruong70 vì bài viết hữu ích
  vuvanquoc (28/04/2012)
 • #274231   09/07/2013

  ttdttd66
  ttdttd66

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2013
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  HoNguyenTruong70 viết:
  Về cơ bản Thông tư 17/2009?TT- BTNMT hướng dãn cho NĐ 88/2009/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, do hướng dẫn nên phải khớp chứ bạn.

  Luật sư rất đúng - Vấn đề là Thông tư 17/2009?TT- BTNMT hướng dẫn thi hành nghị định NĐ 88/2009/NĐ-CP trong đó có nội dung mới mà NĐ 88 không nói đến là "tách thửa". Nên cấp giấy khi chưa có BĐĐC thì không phải trích đo - Nhưng khi tách thửa dù có BĐĐC cũng phải trích đo. Hình như chỉ có hợp thửa mới có trường hợp không phải trích đo.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #181960   28/04/2012

  vuvanquoc
  vuvanquoc

  Male
  Sơ sinh

  Sơn La, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2011
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 470
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 1 lần


  như vậy có nghĩa là tất cả các trường hợp như: Tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng (1 phần hoặc cả thửa), chuyển mục đích, cấp mới  hay đăng ký biến động đều do Văn phòng Đăng ký QSD đất thực hiện việc trích đo địa chính có đúng không thưa luật sư!
  xin Luật sư cho biết thêm các Văn bản liên quan đến việc trích đo địa chính của Văn phòng đăng ký QSD đất.
   
  Báo quản trị |  
 • #182267   01/05/2012

  HoNguyenTruong70
  HoNguyenTruong70
  Top 10
  Male
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (4451)
  Số điểm: 25988
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 1340 lần


  Vâng đúng vậy đó em. Tất nhiên e phải nộp kèm Hợp đồng mua bán, tặng cho, thừa kế thì phải có di chúc Biên bản thỏa thuận phân chia di sản của đồng thừa kế. VP đăng ký QSD dất sẽ đo vẽ hiện trạng để cấp giấy chứng nhận hoặc cập nhật sự thay đổi sở hữu trên miếng đất này.

  Nguyễn Trường Hồ

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HoNguyenTruong70 vì bài viết hữu ích
  vuvanquoc (01/05/2012)
 • #183224   05/05/2012

  trinhvpdqtab
  trinhvpdqtab

  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:05/05/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin hỏi luật sư trong khoản 3 điều 14 nghị định 88 nói là chỉ những nơi chưa có bản đồ địa chính thì mới trích đo địa chính, còn các trường hợp khác không phải trích đo mà chỉ trích lục thôi

  Dịch từ bài không dấu

  xin hoi luat su trong khoan 3 dieu 14 nghi dinh 88 noi la chi nhung noi chua co ban do dia chinh thi moi trich do dia chinh, con cac truong hop khac ko phai trich do ma chi trich luc thoi

  Bạn nhớ viết tiếng Việt có dấu
  Cập nhật bởi ntdieu ngày 05/05/2012 12:45:10 CH thêm dấu
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trinhvpdqtab vì bài viết hữu ích
  ttdttd66 (09/07/2013)
 • #271773   26/06/2013

  k trả lời vậy sao Ls

   

   
  Báo quản trị |  
 • #274201   09/07/2013

  ttdttd66
  ttdttd66

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2013
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi luật sư trong khoản 3 điều 14 nghị định 88 nói là chỉ những nơi chưa có bản đồ địa chính thì mới trích đo địa chính, còn các trường hợp khác không phải trích đo mà chỉ trích lục thôi

  Theo VB pháp luật mới nhất dưới đây 

  thì hình như không phải chỉ những nơi chưa có bản đồ địa chính thì mới trích đo địa chính
   

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
   
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011                          
   

  THÔNG TƯ

  Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

  4. Trường hợp trích đo địa chính thửa đất khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động đất đai ở nơi không có bản đồ địa chính hoặc do tách thửa, hợp thửa, chỉnh lý biến động ranh giới thửa đất thì thời gian thực hiện trích đo địa chính là không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối với địa phương thuộc khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và trường hợp phải trích đo địa chính nhiều thửa đất thì thời gian thực hiện không quá mười (10) ngày làm việc. Việc thực hiện trích đo địa chính phải được làm đồng thời với quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ ở các cấp; thời gian thực hiện công việc này không được tính vào tổng thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động đất đai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này và Điều 21 của Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT).

   

  http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=26595

  Cập nhật bởi ttdttd66 ngày 09/07/2013 02:56:16 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #274206   09/07/2013

  ttdttd66
  ttdttd66

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:09/07/2013
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  KHÔNG BIẾT TRƯỚC GIỜ  ĐÃ CÓ TIỀN LỆ NÀO TÁCH THỬA MÀ KHÔNG PHẢI TRÍCH ĐO THỬA ĐẤT ????????

   
  Báo quản trị |