DanLuat 2015

Tranh chấp với cổ đông lớn

Chủ đề   RSS   
 • #400157 22/09/2015

  vuanh80

  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/03/2008
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 1224
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 15 lần


  Tranh chấp với cổ đông lớn

  Kính gửi: Luật sư

  Công ty tôi gồm 11 cổ đông và 05 thành viên HĐQT. Trong đó Chủ tịch HĐQT nắm giữ 37% tổng số vốn điều lệ.

  Hiện nay giữa các cổ đông có rất nhiều bất đồng, đặc biệt là với thành viên nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT. Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ để thông qua các vấn đề như bầu bổ sung thành viên HĐQT do một thành viên HĐQT từ nhiệm, sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp mới và thay đổi bộ máy điều hành.

  Nhưng khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông, mọi vấn đề đều không được cổ đông nắm giữ 37% vốn điều lệ thông qua nên mọi vấn đề biểu quyết đều không thành do điều lệ quy định các nội dung sau được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

  a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  b) Thông qua định hướng phát triển công ty;

  d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

  Đề nghị Luật sư tư vấn cho Công ty tôi làm cách nào có thể thực hiện được nguyện vọng của các cổ đông còn lại mà không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cổ đông nắm giữ 37% vốn.

  Trân trọng cảm ơn.

   
  1427 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-