Tranh chấp về bồi thường khi bị thu hồi đất

Chủ đề   RSS   
 • #426765 08/06/2016

  Tranh chấp về bồi thường khi bị thu hồi đất

  Theo khoản 3 điều 10 nghị định 22/1998/ND-CP quy định "Đất bị thu hồi là đất ở thì được đền bù thiệt hại bằng tiền, nhà ở hoặc đất ở tại khu tái định cư. Diện tích đất ở đền bù cho mỗi hộ gia đình theo hạn mức đất ở do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định, nhưng không vượt quá diện tích của đất bị thu hồi; mức tối đa được đền bù thiệt hại bằng đất tại nơi ở mới do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cho phù hợp với pháp luật về đất đai. Trong trường hợp đất ở bị thu hồi lớn hơn diện tích đất ở được đền bù thì người bị thu hồi đất ở có thể được đền bù thêm một phần diện tích đất ở tuỳ theo quỹ đất của địa phương, phần còn lại thì được đền bù bằng tiền. Trường hợp đất ở bị thu hồi nhỏ hơn diện tích đất được đền bù, nguời được đền bù phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất chênh lệch đó" Nhờ mọi người giải thích cách hiểu của điều khoản này giúp mình được ko ạ? Vì có 1 khách hàng đang theo vụ kiện này hơn 10 mấy năm nay nên vẫn áp dụng NGHỊ ĐỊNH cũ này, mọi tranh cải cứ xoay quanh tinh thần của điều khoản này! Mong mọi người có thể chia sẻ về cách hiểu điều khoản này! Thank all!
   
  4265 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #427248   11/06/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


   Mình đâu thấy khó hiểu ở chỗ nào nhỉ? Bạn nêu thực tế vụ việc vướng mắc ở chỗ nào của quy định này đi để dễ phân tích hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #427336   12/06/2016

  TranTamDuc.1973
  TranTamDuc.1973
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/03/2016
  Tổng số bài viết (1248)
  Số điểm: 9894
  Cảm ơn: 153
  Được cảm ơn 969 lần
  Moderator

  Tôi giải thích cho bạn như sau :

  1/- "Đất bị thu hồi là đất ở thì được đền bù thiệt hại bằng tiền, nhà ở hoặc đất ở tại khu tái định cư" : nghĩa là nếu bạn có đất ở bị thu hồi thì Nhà nước căn cứ vào khả năng thực tiễn của địa phương mà có thể đền bù thiệt hại cho bạn bằng 1 trong 3 hình thức là bằng tiền, bằng nhà ở hoặc bằng đất ở tại khu tái định cư (thường gọi là nền tái định cư), bạn không có quyền bắt buộc phải đền bù cho mình theo hình thức mà bạn muốn.

  2/- "Diện tích đất ở đền bù cho mỗi hộ gia đình theo hạn mức đất ở do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định, nhưng không vượt quá diện tích của đất bị thu hồi;" : nghĩa là nếu bạn được đền bù bằng nền tái định cư thì diện tích nền tái định cư này phải thỏa mãn 2 điều kiện :  một là không được vượt quá hạn mức đất ở tại địa phương do UBND Tỉnh qui định, hai là không được vượt quá diện tích đất ở của bạn đã bị thu hồi. Ví dụ, tại địa phương của bạn hạn mức đất ở do UBND Tỉnh qui định là 200m2/hộ và nhà bạn bị thu hồi 150m2 đất ở thì nền tái định cư của nhà bạn không được vượt quá 200m2 hạn mức đất ở và không được vượt quá 150m2 đất ở của bạn đã bị thu hồi.

  3/- "Mức tối đa được đền bù thiệt hại bằng đất tại nơi ở mới do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cho phù hợp với pháp luật về đất đai" : nghĩa là không phải bạn bị thu hồi diện tích đất ở bao nhiêu cũng được đền bù thiệt hại đủ bấy nhiêu bằng nền tái định cư mà UBND Tỉnh có quyền căn cứ vào Luật đất đai để qui định mức tối đa đất ở bị thu hồi được đền bù bằng nền tái định cư. Ví dụ, UBND Tỉnh qui định mức tối đa đất ở bị thu hồi được đền bù bằng nền tái định cư ở trong Tỉnh là 400m2, nhưng nhà bạn bị thu hồi tới 600m2 đất ở thì nhà bạn cũng chỉ được đền bù thiệt hại bằng nền tái định đối với 400m2 thôi.

  4/- "Trong trường hợp đất ở bị thu hồi lớn hơn diện tích đất ở được đền bù thì người bị thu hồi đất ở có thể được đền bù thêm một phần diện tích đất ở tuỳ theo quỹ đất của địa phương, phần còn lại thì được đền bù bằng tiền. Trường hợp đất ở bị thu hồi nhỏ hơn diện tích đất được đền bù, nguời được đền bù phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất chênh lệch đó" : nghĩa là nếu diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn nền tái định cư thì tùy theo quỹ đất ở tại địa phương mà có thể phần diện tích lớn hơn đó được đền bù thêm một phần bằng đất ở, một phần bằng tiền, trường hợp quỹ đất ở không đáp ứng được thì đền bù tất cả phần dư này bằng tiền. Ví dụ như ở trường hợp 3, đối với phần 200m2 lớn hơn đó bạn có thể được đền bù thêm một phần bằng đất ở (nếu quỹ đất ở tại địa phương đáp ứng được), một phần bằng tiền hoặc toàn bộ bằng tiền.

  Nếu diện tích đất ở bị thu hồi nhỏ hơn diện tích nền tái định cư thì người được đền bù phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch. Ví dụ bạn chỉ bị thu hồi 150m2 đất ở nhưng nền tái định cư chỉ có loại 200m2 thì bạn phải đóng tiền sử dụng đất cho 50m2 chênh lệch. 

  Cập nhật bởi TranTamDuc.1973 ngày 12/06/2016 11:23:07 SA
   
  Báo quản trị |