Tranh chấp tại công ty TNHH

Chủ đề   RSS   
 • #289940 05/10/2013

  Hamon

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/10/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Tranh chấp tại công ty TNHH

  Nhờ luật sư tư vấn giúp ạ

  Công ty TNHH có 3 thành viên,A 40% vốn điều lệ, B và C mỗi người 30% vốn điều lệ. A là chủ tịch hội đồng thành viên,B là giám đốc,C là kế toán trưởng.

  B có nhiều sai phạm trong quản lý công ty.vậy xin luật sư cho hỏi ạ

  1, A có quyền cách chức giám đốc của B và chuyển cho C không?

  2,B không đồng ý với A,tiếp tục sử dụng danh nghĩa công ty để kí hợp đồng vay 500 triệu và chuyển vào tài khoản của mình. Công ty cho vay cũng đã kiện ra tòa đòi tiền và đòi bồi thường thiệt hại

  Vậy với tình hình hiện tại A nên giải quyết thế nào ạ.

  Xin cảm ơn luật sư.

   
  9281 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #290131   07/10/2013

  luuhaivu
  luuhaivu
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/05/2011
  Tổng số bài viết (239)
  Số điểm: 1412
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 107 lần


  Chào bạn! Trường hợp của bạn tôi tư vấn như sau:

  Theo quy định tại Điều 47 Luật doanh nghiệp 2005 quy định như sau:

  Điều 47. Hội đồng thành viên

  1. Hội đồng thành viên gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

  2. Hội đồng thành viên có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

  a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;

  b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

  c) Quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

  d) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

  đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

  e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

  g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

  h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

  i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

  k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  l) Quyết định tổ chức lại công ty;

  m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

  n) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  Căn cứ theo quy định viện dẫn trên trường hợp Công ty bạn Giám đốc không hoàn thành nhiệm vụ bạn có thể họp Hội đồng thành viên lại và miễn nhiệm tư cách Giám đốc.

  Trân trọng!

  Công ty Luật TNHH Triệu Sơn

  A]: Tầng 05 số nhà 36 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

  P]: 0437835989 , DĐ: 0977184216, 0915291077.

  E]: info@trisonlaw.com

  W]: www.trisonlaw.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luuhaivu vì bài viết hữu ích
  Hamon (09/10/2013)
 • #290523   09/10/2013

  Xin hỏi Luật sư:

  Thanh tra Nhà nước có quyền thanh tra, kiểm tra Công ty TNHH hay không? Mặc dù cơ quan Thanh tra có lệp kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định thành lập đoàn Thanh tra.

  Cảm ơn Luật sư

   
  Báo quản trị |  
 • #290537   09/10/2013

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 777 lần
  Lawyer

  Bạn phải xem kỹ điều lệ công ty và quy định của pháp luật liên quan đến Hội đồng thành viên.

  Hội đồng thành viên có quyền triệu tập cuộc họp để xem xét trách nhiệm của người quản lý, điều hành công ty là Giám đốc, Hội đồng thành viên có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Giám đốc.

  Các hợp đồng giao dịch phải được Hội đồng thành viên thảo thuận, quyết định thông qua và giao cho Giám đốc thực hiện.

  Bạn phải sử dụng Quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên để giải quyết vi phạm của giám đốc và có thể không công nhận những hợp đồng, giao dịch mà giám độc tự ý quyết định, loại bỏ trách nhiệm của công ty và quy trách nhiệm của cá nhân giám đốc.

  Nếu bạn có tình huống thực tế, cụ thể thì bạn sẽ được các luật sư tư vấn kỹ hơn.

  Chúc thành công!

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatsungothethem vì bài viết hữu ích
  Hamon (09/10/2013)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Công ty Luật TNHH Triệu Sơn

A]: Tầng 05 số nhà 36 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

P]: 0437835989 , DĐ: 0977184216, 0915291077.

E]: info@trisonlaw.com

W]: www.trisonlaw.com