DanLuat 2015

Tranh chấp giữa các thành viên công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #444058 20/12/2016

  nguyenvanbbb

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2016
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 1 lần


  Tranh chấp giữa các thành viên công ty cổ phần

  Nội dung vụ việc:

  2 Cổ đông Công ty Cổ phần sở hữu tổng cộng 35% vốn Công ty cổ phần, yêu cầu TGĐ chủ tịch HĐQT:

  Trả lại con dấu và giấy phép Công ty.

  Câu hỏi:

  1) Yêu cầu này là có cơ sở pháp luật không?

  2) Nếu điều lệ không có quy định thì con dấu và giấy phép là do ai nắm giữ.

  Cảm ơn

   
  3488 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #444069   20/12/2016

  lawyerinthefuture
  lawyerinthefuture
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:29/10/2016
  Tổng số bài viết (415)
  Số điểm: 3535
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 131 lần
  Moderator

  Con dấu và Giấy phép thì nằm trong tay của người đại diện theo pháp luật của Công ty nhé bạn. Thường thì TGD, Phó TGD hay Chủ tịch HDQT nắm giữ.

  Nếu muốn họ trao trả thì phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông để quyết định thay thế họ 

  Bạn tham khảo nhé !

  Trang facebook: " Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí " sẽ giúp các bạn giải đáp những vướng mắc pháp lý xoay quanh cuộc sống.

  Hãy ghé thăm trang khi bạn gặp phải một vấn đề vướng mặc nào đó .Đừng tiếc gì 1 like và 1 share trang facebook:

  " Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí ".

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lawyerinthefuture vì bài viết hữu ích
  nguyenvanbbb (15/01/2017)
 • #444084   20/12/2016

  Wizardma
  Wizardma
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2015
  Tổng số bài viết (203)
  Số điểm: 2435
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 102 lần
  Moderator

   

  lawyerinthefuture viết:

   

  Con dấu và Giấy phép thì nằm trong tay của người đại diện theo pháp luật của Công ty nhé bạn. Thường thì TGD, Phó TGD hay Chủ tịch HDQT nắm giữ.

  Nếu muốn họ trao trả thì phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông để quyết định thay thế họ 

  Bạn tham khảo nhé !

   

   

  Dear all!

  Quan điểm của mình thì hoàn toàn khác quan điểm của bạn lawyerinthefuture

  Thứ nhất, về con dấu công ty

  Trước ngày 01/07/2015 thì căn cứ Điều 5 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP

  Điều 5: Quản lý, kiểm tra, bảo quản và sử dụng con dấu

  Các chức danh nhà nước, Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 3, Điều 4 của Nghị định này có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc bảo quản và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình theo đúng chức năng và thẩm quyền được pháp luật quy định.

  Thì như bạn lawyerinthefuture nói do người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm quản lý con dấu.

  Nhưng kể từ ngày 01/07/2015 thì căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp tự quy định việc quản lý, sử dụng, con dấu. Và nếu không quy định thì đứa nào đang cầm đứa đấy quản lý còn sử dụng thì chưa biết.

  Thứ hai, giấy phép giống như con dấu hay bất kỳ loại tài sản nào của công ty thì nếu không có quy định cụ thể là ai quản lý thì đương nhiên đưa nào đang cầm đứa ấy quản lý.

  Tiếp đến là cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền yêu cầu trả không?

  Và TGĐ, HĐQT có đang quản lý con dấu không mà trả? mà nếu có trả thì trả cho ai?

  Nên theo tôi với câu hỏi của bạn sẽ không có câu trả lời về mặt pháp lý một cách trực tiếp mà chúng ta sẽ phải vận dụng các kiến thức của pháp luật khi tư vấn cho KH của mình đồng thời giúp họ có 1 cách tiếp cận đúng đắn và hiệu quả nhất. Chúc bạn thành công!

   

   

  Luật sư - Trọng tài viên

  Nguyễn Ngọc Anh

  Email: ngocanhlawyer@gmail.com

  Mobile: 0982502577

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Wizardma vì bài viết hữu ích
  nguyenvanbbb (15/01/2017)
 • #444115   21/12/2016

  Dear nguyenvanbbb,

  Theo quan điểm của tôi, vấn đề này được giải quyết như sau:

  1. Yêu cầu của 2 Cổ đông Cty CỔ phần sở hữu tổng cộng 35% vốn của cty với yêu cầu TGĐ, chủ tịch HĐQT trả lại con dấu và giấy phép của Cty là không có căn cứ pháp luật vì các lý do sau:

  - Theo quy định tại Điều 114 Luật DN 2014, Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

  a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

  b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

  c) Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

  d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này;

  đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

  e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

  g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;

  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

  a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

  b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

  c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

  d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. 

  đ) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  Do đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông dù sở hữu trên 10% vốn cty thì cũng không có quyền yêu cầu  TGĐ chủ tịch HĐQT trả lại con dấu và giấy phép của Cty nếu điều lệ cty không có quy định này.

  2. Nếu Điều lệ cty không có quy định thì con dấu và giấy phép do Hội đồng quản trị  quyết định, thực tế thường là do người đaị diện theo pháp luật của cty nắm giữ vì đặc thù của việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người này theo quy định pháp luật và điều lệ cty:

  - Căn cứ khoản 3 Điều 44 Luật dn 2014, việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

  - Căn cứ khoản 1 ĐIều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP, đối với công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị  quyết định việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn gaubongju vì bài viết hữu ích
  nguyenvanbbb (15/01/2017)
 • #445277   13/01/2017

  nguyenvanbbb
  nguyenvanbbb

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2016
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 165
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 1 lần


  Các bạn có thể trả lời 01 cách súc tích và thật ngắn gọn được không.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #445285   13/01/2017

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4080)
  Số điểm: 31561
  Cảm ơn: 918
  Được cảm ơn 1897 lần


   

  nguyenvanbbb viết:

   

  Các bạn có thể trả lời 01 cách súc tích và thật ngắn gọn được không.

   

   

   

  Chào bạn.

  Theo luật doanh nghiệp 2005:

  - Con dấu là tài sản của công ty và do người đại diện theo pháp luật quản lý. Giấy phép là chứng nhận cho công ty nên công ty phải quản lý thông qua người đại diện theo pháp luật.

  - Căn cứ Điều 79. Quyền của cổ đông phổ thông cổ đông:  không có quyền như bạn hỏi.

  Theo luât doanh nghiệp  20015:

  - Con dấu không là gì cả nếu cty quyết định không sử dụng con dấu. Giấy phép là chứng nhận cho công ty nên công ty phải quản lý thông qua người đại diện theo pháp luật.

  - Căn cứ Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông cổ đông:  không có quyền như bạn hỏi.

  Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 13/01/2017 10:02:32 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  nguyenvanbbb (15/01/2017)
 • #445312   14/01/2017

  quangkhanh2t
  quangkhanh2t

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/03/2016
  Tổng số bài viết (38)
  Số điểm: 415
  Cảm ơn: 60
  Được cảm ơn 19 lần


   

  hungmaiusa viết:

   

   

  nguyenvanbbb viết:

   

  Các bạn có thể trả lời 01 cách súc tích và thật ngắn gọn được không.

   

   

   

  Chào bạn.

  Theo luật doanh nghiệp 2005:

  - Con dấu là tài sản của công ty và do người đại diện theo pháp luật quản lý. Giấy phép là chứng nhận cho công ty nên công ty phải quản lý thông qua người đại diện theo pháp luật.

  - Căn cứ Điều 79. Quyền của cổ đông phổ thông cổ đông:  không có quyền như bạn hỏi.

  Theo luât doanh nghiệp  20015:

  - Con dấu không là gì cả nếu cty quyết định không sử dụng con dấu. Giấy phép là chứng nhận cho công ty nên công ty phải quản lý thông qua người đại diện theo pháp luật.

  - Căn cứ Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông cổ đông:  không có quyền như bạn hỏi.

   

   

  Luật Doanh nghiệp là 2014 anh ạ.
  Hình như anh nhớ nhầm thời điểm có hiệu lực ấy

  Phan Quang Khánh

  Công Ty Luật TNHH Tinh Tế - luattinhte.vn

  ---quangkhanh2t@gmail.com---

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn quangkhanh2t vì bài viết hữu ích
  hungmaiusa (14/01/2017) nguyenvanbbb (15/01/2017)
 • #445400   16/01/2017

  Wizardma
  Wizardma
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2015
  Tổng số bài viết (203)
  Số điểm: 2435
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 102 lần
  Moderator

  Dear bạn!

  Trả lời 1 cách ngắn gọn và súc tích!

  1) Yêu cầu này là có cơ sở pháp luật không?

  Yêu cầu này đếch có cơ sở pháp luật. Nhưng có yêu cầu được không? Được và tòa án vẫn thụ lý xét xử như bình thường.

  2) Nếu điều lệ không có quy định thì con dấu và giấy phép là do ai nắm giữ.

  Nếu không có quy định thì với con dấu đếch biết thằng nào cầm. Và thực tế thằng nào cầm thằng đấy quản lý.

  Giấy phép thì do thằng người đại diện theo pháp luật vì lấy từ cơ quan NN có thẩm quyền cấp. Giao cho thằng nào thằng ý quản lý.

  Luật sư - Trọng tài viên

  Nguyễn Ngọc Anh

  Email: ngocanhlawyer@gmail.com

  Mobile: 0982502577

   
  Báo quản trị |  
 • #446254   10/02/2017

  giaphattran
  giaphattran
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/10/2015
  Tổng số bài viết (167)
  Số điểm: 900
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 13 lần


  Luật Gia Phát xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  1. Về con dấu công ty

  Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về con dấu doanh nghiệp như sau: "Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty". 

  Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau:

  + Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

  + Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;

  + Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

  a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

  b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

  c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

  Như vậy, đối với trường hợp bạn nêu ra, cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT trả lại con dấu công ty trong trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý về việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu công ty hoặc các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

  2. Về giấy phép công ty

  Tương tự như đối với con dấu công ty, trường hợp Điều lệ công ty có quy định về quản lý, sử dụng và lưu giữ giấy phép công ty thì cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT trả lại giấy phép công ty trong trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý về việc quản lý, sử dụng và lưu giữ giấy phép công ty hoặc các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

  Trên đây là trả lời của Luật Gia Phát đối với câu hỏi bạn đưa ra. Trường hợp có gì chưa rõ hay còn thắc mắc gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
 • #446268   10/02/2017

  Wizardma
  Wizardma
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2015
  Tổng số bài viết (203)
  Số điểm: 2435
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 102 lần
  Moderator

  giaphattran viết:

  Luật Gia Phát xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  1. Về con dấu công ty

  Khoản 3 Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về con dấu doanh nghiệp như sau: "Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty". 

  Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau:

  + Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

  + Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty;

  + Quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

  a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

  b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

  c) Trường hợp khác theo quy định của Điều lệ công ty.

  Như vậy, đối với trường hợp bạn nêu ra, cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT trả lại con dấu công ty trong trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý về việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu công ty hoặc các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

  2. Về giấy phép công ty

  Tương tự như đối với con dấu công ty, trường hợp Điều lệ công ty có quy định về quản lý, sử dụng và lưu giữ giấy phép công ty thì cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT trả lại giấy phép công ty trong trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý về việc quản lý, sử dụng và lưu giữ giấy phép công ty hoặc các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

  Trên đây là trả lời của Luật Gia Phát đối với câu hỏi bạn đưa ra. Trường hợp có gì chưa rõ hay còn thắc mắc gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

  Trân trọng!

  Tư vấn của bạn Luật Gia Phát theo mình là chưa ok!

  Bạn chỉ suy luận từ quy định của luật nhưng không được ok lắm.

  Thứ nhất, trong trích dẫn của bạn không có quy định nào là được quyền yêu cầu trả lại con dấu, giấy phép công ty cả.

  Thứ hai, nhóm cổ đông 10% không có quyền quản lý con dấu, giấy phép mà đòi yêu cầu trả lại

  Thứ ba, nếu có 10 nhóm cổ đông 10% cùng yêu cầu đòi quyền quản lý con dấu, giấy phép thì chắc hội đồng xét xử sẽ có khối việc để mà lựa chọn xem đưa cho nhóm nào quản lý và sau đó chắc có khối vụ kiện giữa các nhóm 10% để yêu cầu đòi quyền quản lý.

  Thứ tư, nếu bạn đại diện cho công ty luật để tư vấn thì bạn có thể thử khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết xem có được chấp thuận không?

   

  Luật sư - Trọng tài viên

  Nguyễn Ngọc Anh

  Email: ngocanhlawyer@gmail.com

  Mobile: 0982502577

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-