DanLuat 2015

Tranh chấp đất ở không có di chúc

Chủ đề   RSS   
 • #771 11/04/2009

  dungdat79

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tranh chấp đất ở không có di chúc

  Kính gửi lu ật sư  Lê Văn Hoan ,xin Lu ật sư trả l ời giúp tôi trong trư ờng hợp sau :
  Gia đ ình tôi có 3 anh chị .Năm 1990 mẹ tôi m ất ,các anh chị đã lập gia đ ình và ra  ở riêng ,còn tôi là con út sống v ới b ố và đ ược nuôi ăn h ọc ,trong th ời gian 1998 b ố tôi có vay ngân hàng m à thế chấp       l à nhà ở và đất ( Tuy chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng được UBND xã xác nh ận và ngân hàng cho vay ) trong h ồ sơ vay ghi tên  tôi là người thừa kế nay đã tr ả hết nợ  .Năm 2000 bố tôi m ất không để lại di chúc .Năm 2002 tôi được cấp giấy chứng nh ận quyền sử d ụng đất ghi tên tôi ( Bìa xanh ) Nay anh chị tôi mu ốn chia  đất và nhà .Xin luật sư cho biết tôi có đư ợc
  quy ền sử dụng đất  nh à trên  theo pháp lu ật không? nếu phải chia cho anh chị tôi thì chia như th ế nào ? Tôi Xin chân th ành c ảm ơn .Ch úc lu ật sư vạn sự như ý

   
  4927 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #772   11/04/2009

  lvhoan
  lvhoan
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/07/2008
  Tổng số bài viết (1281)
  Số điểm: 7309
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 277 lần
  Lawyer

  Tranh chấp đất

  Chào bạn!Bạn nói rằng năm 2002 bạn được cấp GCN QSDĐ, bạn coi kỹ xem GCN ghi như thế nào? tên bạn nhưng là đại diện hay là ghi đích danh bạn?mục đích sử dụng đất là gì? nếu trong GCN ghi đích danh tên bạn mà đây là đất ở thì đất đó bạn có tòan quyền sử dụng mà không phải chia cho ai, tuy nhiên anh chị em bạn có thể yêu cầu chia di sản thừa kế do họ cha rằng đất này là do cha mẹ bạn để lại.Còn trong trường hợp ghi bạn chỉ là người đại diện thì buộc phải chia thừa kế theo quy định của pháp luật, đó là chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất gồm tất cả các anh chị em bạn, ông bà nội, ông bàn ngọai của bạn (nếu những người này còn sống).Bạn coi kỹ GCN và nếu có gì cần hỏi thêm có thể gọi cho tôi, LS LÊ VĂN HOAN, 0909886635.Chúc bạn thành công.

  Luật sư Lê Văn Hoan

  Trưởng VPLS Lê Văn

  131 đường Thống Nhất, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

  ĐT: 08 38960 937; 0909886635; email:lvhoan@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #803   16/04/2009

  dungdat79
  dungdat79

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin cảm ơn luật sư đã hồi âm nhưng tôi vẫn chưa rõ m ột  số nội dung sau xin luật sư giúp đỡ
  1. Gi ấy chứng nh ận ghi rõ họ tên tôi ,  cấp  đ ất ở 400m và đất
  vườn 1000m .Tôi có được quyền thừa kế và sử d ụng đất và nhà theo pháp luật hay không ?
  2.Xin luật sư cho tôi đư ợc biết các loại văn bản quy định quy ền thừa kế trên để tôi có thể nói để các anh chị tôi được rõ ,Tôi không muốn chuyện gia đ ình liên quan đến vi ệc ki ện tụng .
  Xin cảm ơn luật sư .chúc lu ật sư m ạnh khoẻ .

   
  Báo quản trị |  
 • #804   16/04/2009

  lvhoan
  lvhoan
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/07/2008
  Tổng số bài viết (1281)
  Số điểm: 7309
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 277 lần
  Lawyer

  TRANH CHẤP ĐẤT

  Chào bạn!Việc bạn hỏi như vậy tôi không thể trả lời bạn được vì nội dung bạn đưa ra tại mục 1 tôi không thể hình dung bạn nói gì? Bạn thông cảm, tôi làm rất nhiều công việc nên không thể nhớ bạn đã hỏi gì trước đó.Còn mục 2: các văn bản quy định về quyền thừa kế: Bộ luật dân sự, luật đất đai.Chúc bạn thành công.

  Luật sư Lê Văn Hoan

  Trưởng VPLS Lê Văn

  131 đường Thống Nhất, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

  ĐT: 08 38960 937; 0909886635; email:lvhoan@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #809   17/04/2009

  dungdat79
  dungdat79

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính gửi lu ật sư  Lê Văn Hoan ,xin Lu ật sư trả l ời giúp tôi trong trư ờng hợp sau :
  Gia đ ình tôi có 3 anh chị .Năm 1990 mẹ tôi m ất ,các anh chị đã lập gia đ ình và ra  ở riêng ( c ó gia đình anh được  bố cho l àm nhà  nhỏ ở góc vư ờn sau đ ó chu yển nh à đi làm ăn xa ),còn tôi là con út sống v ới b ố và đ ược nuôi ăn h ọc ,trong th ời gian 1998 b ố tôi có vay ngân hàng m à thế chấp       l à nhà ở và đất ( Tuy chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng được UBND xã xác nh ận và ngân hàng cho vay ) trong h ồ sơ vay ghi tên  tôi là người thừa kế nay đã
  tr ả hết nợ  .Năm 2000 bố tôi m ất không để lại di chúc .Năm 2002 tôi được cấp giấy chứng nh ận quyền sử d ụng đất ghi tên tôi ( Bìa xanh ghi đ ích danh tên tôi là ch ủ h ộ đất  ở l à 400m đất vườn 1000m tổng là 1400m .ghi r õ ph ía đông gi áp A ,tây gi áp B, nam gi áp C, b ắc gi áp D nhưng d iện tích trên th ực t ế nhiều hơn trên  GCNQSD Đ  tôi đã h ỏi đ ịa ch ính xã nhưng không có câu tr ả l ời ) Năm 2007 gia đình anh tôi l ại về l àm nhà nơi c ũ mà bố tôi đã cho ng ày trước , cũng  trong năm đó  tôi lại ph át hi ện trên b ản đồ địa ch ính c ủa xã lại c ó thêm 1 lô đ ất c ạnh lô đất của tôi  nơi mà gia đ ình c ủa anh đang ở nhưng di ện t ích r ất r ộng .Nay xã thay đã thay địa ch ính m ới thi nói là đ ất tôi chia thành 2 lô không r õ nguyên nhân và hi ện tại lô đó chưa cấp GCN cho ai cả và yêu  c ầu tôi l àm các thủ tục đ ể  c ấp GCN ( Trong th ời gian qua không c ó tranh  chấp gì và th ực tế lô đất đó n ằm trong vư ờn tôi )  .Xin luật sư cho biết
  1. tôi có đư ợc quy ền sử dụng đất  nh à trên ( di ện t ích đã đư ợc c ấp GCN   theo pháp lu ật không(Tôi  c ó được pháp luât công nh ận l à ngư ời  được th ừa k ế nhà đất trên của bố tôi hay không ? 

  2. Tôi có đư ợc làm thủ t ục c ấp GCN QSD Đ lô c òn lại và l àm GCNQSD Đ chia đất cho anh tôi luôn hay không  ?
  3.N ếu khi anh chi tôi muốn chia th ừa kế thi chia  ở lô đất nào cho đ úng pháp lu ật ?
  Tôi Xin chân th ành c ảm ơn .Ch úc lu ật sư vạn sự như ý

   
  Báo quản trị |  
 • #810   17/04/2009

  lvhoan
  lvhoan
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/07/2008
  Tổng số bài viết (1281)
  Số điểm: 7309
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 277 lần
  Lawyer

  Chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất

  Chào bạn!Như thông tin bạn trình bày, tôi trả lời bạn như sau:

  1. GCN QSDĐ cấp cho gia đình bạn mà bạn là chủ hộ, như vậy bạn chỉ là người đại diện cho hộ gia đình chứ không phải bạn có tòan quyền sử dụng tòan bộ phần đất nêu trên nếu tại thời điểm cấp GCN mà hộ khẩu của hộ gia đình bạn còn có tên người khác. Vì đất công nhận cho hộ gia đình tất cả các thành viên trong gia đình đều có quyền ngang nhau.Về bản chất QSDĐ mà bạn được cấp GCN, thực chất phần đất này là do cha mẹ bạn tạo lập, nên đây là tài sản của cha mẹ bạn.Tuy nhiên khi cha mẹ bạn chết mà không để lại di chúc nên tòan bộ số tài sản này phải được chia theo quy định của pháp luật:Chia cho tất cả hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: cha mẹ, con của người chết.

  2.Phần đất mà trước đây cha bạn cho anh bạn, nhưng việc cho này có thể bằng lời nói hoặc giấy tay, trong trường hợp này bạn hoặc anh bạn đi xin cấp GCN đều được.Tuy nhiên để thuận tiện thì bạn và anh bạn có thể thỏa thuận với nhau để ai đó đứng tên để lam căn cứ cho việc chia di sản sau này (nên lập bằng văn bản

  3.Như tôi đã giả thích ở mục 1, vì tòan bộ phần đất của gia đình bạn là của cha mẹ bạn tạo lập nên nó là di sản thừa kế, nên khi chia anh em có thể thỏa thuận với nhau.Nếu không thỏa thuận được thì một trong số những người được hưởng thừa kế có thể khởi kiện ra tòa.Tôi không biết bạn ở địa phương nào?nếu ở gần văn phòng tôi thì mang tòan bộ bộ hồ sơ tới tôi sẽ tư vấn cho bạn kỹ càng hơn.

  VPLS LÊ VĂN, 131 THỐNG NHẤT, P. BÌNH THỌ, Q. THỦ ĐỨC, TP. HCM.

  Luật sư Lê Văn Hoan

  Trưởng VPLS Lê Văn

  131 đường Thống Nhất, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

  ĐT: 08 38960 937; 0909886635; email:lvhoan@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #276388   19/07/2013

  minhto08
  minhto08

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/07/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chào Luật sư, tôi thường xuyên vào đọc các bài hỏi đáp của luật sư

  Tôi muốn hỏi: Gia đình tôi có một diện tích đất gồm đất ao và đất ở do bà nội tôi để lại, nhưng trước đây khi cấp sổ đỏ thì chỉ có diện tích đất ở được cấp còn đất ao không được cấp, tuy nhiên gia đình tôi vẫn sử dụng từ đó đến nay ( từ nhũng năm 1970, khi bà tôi vẫn còn sống)

  Gần đây UBND xã có thông báo  thực hiện xây dựng nông thôn mới sẽ bán những ao chưa có sổ đỏ, Bố tôi có nên đề nghị cấp sổ đỏ cho  diện tích chưa được cấp của nhà tôi ( gia đình tôi đã xin xac nhận xủa thôn là ao thuộc sử dụng gia đình tôi từ trước đến giờ)

  Tuy nhiên UBND xã không chấp nhận đề nghị và yêu cầu gia đình tôi phai bỏ tiền ra mua lại ao. Tôi muốn hỏi Luật sư là nhà tôi muốn có sổ đỏ thì phải làm những thủ tục gì và xã yêu cầu nhà tôi mua lại ao là đúng hay sai luật đất đai?

  Cảm ơn luật sư! Chúc Anh sức khỏe.

   

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Lê Văn Hoan

Trưởng VPLS Lê Văn

131 đường Thống Nhất, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

ĐT: 08 38960 937; 0909886635; email:lvhoan@gmail.com

0 Thành viên đang online
-