Trách nhiệm vật chất

Chủ đề   RSS   
 • #376774 31/03/2015

  Trách nhiệm vật chất

  Xin Luật sư cho biết: SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT VÀ TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT TRONG LAO ĐỘNG? Xin cho ví dụ từng loại để được hiểu rõ hơn

  Nếu người lao động bị vi phạm kỷ luật lao động, những loại trách nhiệm nào được áp dụng? 

  Có được áp dụng đồng thời cả trách nhiệm vật chất và kỷ luật lao động không?

  Trách nhiệm vật chất liệu có phải là một dạng của Kỷ luật lao động?

  Xin cảm ơn luật sư!

   
  7102 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận