Trách nhiệm thẩm tra quyết toán của đơn vị dự toán cấp 1

Chủ đề   RSS   
 • #493114 31/05/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1088)
  Số điểm: 7255
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 156 lần


  Trách nhiệm thẩm tra quyết toán của đơn vị dự toán cấp 1

  Điều 27 Nghị định 128/2004 hiện đã hết hiệu lực thì được thay thế bởi điều nào trong nghị định 174/2016. Điều 27 hiện không có nội dung tương đương tại văn bản thì trách nhiệm thẩm tra quyết toán của đơn vị dự toán cấp 1 đối với đơn vị dự toán trực thuộc được quy định ở đâu?

  Theo mình được biết được quy định tại Điều 5 Thông tư 137/2017/TT-BTC, cụ thể như sau:

  "1. Đơn vị dự toán cấp trên của đơn vị sử dụng ngân sách:

  Đơn vị dự toán cấp trên xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;

  Trước khi xét duyệt quyết toán năm, Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên gửi thông báo kế hoạch xét duyệt quyết toán cho các đơn vị dự toán trực thuộc, đồng thời thông báo cho đơn vị dự toán cấp I biết để phối hợp thực hiện.

  2. Đơn vị dự toán cấp I.

  Đơn vị dự toán cấp I xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (bao gồm cả Văn phòng trực thuộc Sở, Văn phòng trực thuộc Bộ) theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;

  Riêng đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới đã được đơn vị dự toán cấp trên trực thuộc xét duyệt, đơn vị dự toán cấp I thẩm định theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;

  Trước khi xét duyệt quyết toán năm, Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I gửi thông báo kế hoạch xét duyệt quyết toán cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc, đồng thời thông báo cho cơ quan tài chính cùng cấp biết để phối hợp thực hiện.

  3. Cơ quan tài chính các cấp:

  a) Đối với quyết toán của các đơn vị dự toán cấp I cùng cấp: Cơ quan tài chính thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm theo quy định tại Điều 7 Thông tư này. Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính thực hiện xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán năm theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;

  b) Đối với quyết toán ngân sách cấp huyện, xã: Cơ quan tài chính cấp trên thẩm định, thông báo kết quả thẩm định, tổng hợp quyết toán năm đối với quyết toán ngân sách cấp dưới trực thuộc theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;"

   
  1327 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận