DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Trách nhiệm kê khai khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân

Hỏi: Trường hợp nào bắt buộc cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn phải đi kê khai trực tiếp với cơ quan thuế, công ty không kê khai thay có được không?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC:

"Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

 

1. Khấu trừ thuế

 

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

...

d) Thu nhập từ đầu tư vốn

 

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này."

 

Theo đó, công ty có trách nhiệm khấu trừ (kê khai nộp thuế) cho cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn trừ trường hợp tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này:

 

"9. Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn.

 

Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn."

 

  •  1861
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…