DanLuat 2015

Trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp theo Luật Hình sự sửa đổi 2017

Chủ đề   RSS   
 • #460296 08/07/2017

  GHLAW
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2016
  Tổng số bài viết (237)
  Số điểm: 3155
  Cảm ơn: 381
  Được cảm ơn 96 lần


  Trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp theo Luật Hình sự sửa đổi 2017

  Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hình sự 2015 số  12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 có quy định mới về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp’ cụ thể như sau:

  “51. Bổ sung Điều 217a như sau:

  Điều 217a. Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp

  1. Người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 174 (Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) và Điều 290  (Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm:

  a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

  c) Gây thiệt hại cho người khác từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

  a) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

  b) Gây thiệt hại cho người khác 1.500.000.000 đồng trở lên;

  c) Quy mô mạng lưới người tham gia 100 người trở lên.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.””

  Ngoài ra tại bộ luật hình sự 2015 cũng có quy định về hoạt động này như sau:

  “Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông

  1. Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:

  a) Kinh doanh vàng trên tài khoản;

  b) Sàn giao dịch thương mại điện tử;

  c) Kinh doanh đa cấp;

  d) Trung gian thanh toán;

  đ) Trò chơi điện tử trên mạng;

  e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội 02 lần trở lên;

  c) Có tính chất chuyên nghiệp;

  d) Tái phạm nguy hiểm;

  đ) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

  3. Phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên hoặc có doanh thu 5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

  4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

  Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

  1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

  a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

  b) Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ;

  c) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản;

  d) Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản;

  đ) Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet nhằm chiếm đoạt tài sản.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

  a) Có tổ chức;

  b) Phạm tội 02 lần trở lên;

  c) Có tính chất chuyên nghiệp;

  d) Số lượng thẻ giả từ 50 thẻ đến dưới 200 thẻ;

  đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

  e) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;

  g) Tái phạm nguy hiểm.

  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  b) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

  c) Số lượng thẻ giả từ 200 thẻ đến dưới 500 thẻ.

  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

  a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

  b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

  c) Số lượng thẻ giả 500 thẻ trở lên.

  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

   

  Có thể thấy đây là một điểm mới và kịp thời về hoạt động bán hàng đa cấp qua đó góp phần răn đe loại hình kinh doanh này, tuy nhiên với mức phạt kịch khung của cả 03 tội trên là mức 05 năm ( kem theo mức phạt về tài sản khá lớn)  liệu đã đủ tính răn đe? Trong khi thiệt hại do hành vi biến tứng mà loại hình kinh doanh này để lại lại không hề nhỏ!

  Bên cạnh đó cũng theo luật hinh sự sửa đổi:

  “11. Sửa đổi, bổ sung Điều 76 như sau:

  “Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

  Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật này.”.

  Có thể thấy pháp nhân sẽ không bị truy cứu về 02 tội tại điều 290 và 292 vậy liệu đây cũng còn là một hạn chế?

  Rất mong có thêm ý kiến của Dân luật về vấn đề "nhạy cảm" này.

  Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:37:02 SA Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:36:32 SA Cập nhật bởi GHLAW ngày 08/07/2017 09:23:19 SA
   
  23559 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang <123>
Thảo luận
 • #468795   26/09/2017

  thanhtamlkt
  thanhtamlkt
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/11/2014
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 1180
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 29 lần


  Bản thân mình vừa chân uớt chân ráo vào thành phố Hồ Chí Minh xin việc đã gặp ngay công ty đa cấp. Cùng một công ty mà 3 người gọi đi phỏng vấn. Địa chỉ công ty ở đuờng lớn, tìm đến nơi thì lại được dẫn vào hẻm. Cả văn phòng công ty tầm 50 người, người đến phỏng vấn chiếm gần 1/2 số đó, ồn ào, nhốn nháo cả lên. Ngồi 2 tiếng được nghe trên trời dưới đất, cuối cùng chốt lại 1 câu: "Em nộp 450.000 để chị làm hồ sơ, thẻ nhân viên và phí đào tạo"... Ngao ngán xin rút hồ sơ ra về... Về rồi mà còn chưa chịu buông tha, chạy theo ra nhà xe để mồi chài tiếp... 

  Hi vọng những sửa đổi mới của Bộ luật hình sự sẽ ngăn chặn và dần loại bỏ hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng như thế này.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn thanhtamlkt vì bài viết hữu ích
  GHLAW (26/09/2017) anthuylaw (26/09/2017)
 • #468800   26/09/2017

  haianh1648
  haianh1648
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2017
  Tổng số bài viết (267)
  Số điểm: 1821
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 35 lần


  Ở Việt Nam hầu như ai cũng hiểu nhầm về đa cấp, cũng vì sự biến tướng của nó từ nước ngoài vào Việt Nam. Vì rất nhiều người là nạn nhân của biến tướng đa cấp này do đó phải có biện pháp xử lý nhằm hạn chế chiều trò đa cấp lừa đảo lại. Tuy nhiên, hiện nay các công ty đa cấp đang hoạt động khá ranh mãnh. Do đó cũng khó để kiểm soát.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haianh1648 vì bài viết hữu ích
  GHLAW (26/09/2017)
 • #468839   26/09/2017

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 75
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (683)
  Số điểm: 5830
  Cảm ơn: 247
  Được cảm ơn 91 lần


  Nói chung bản chất đa cấp không hề xấu chỉ khi đa cấp ở Việt Nam bị biến tướng nên chúng ta có cái nhìn không tốt. Bạn mình nhiều người phải mất tiền, bỏ học chỉ vì bị đa cấp nó lừa, đặc biệt là nạn nhân của đa cấp đa số lại là học sinh sinh viên người có trí thức...

  Không có gì là không thể

   
  Báo quản trị |  
 • #468848   26/09/2017

  lamthanhtruc
  lamthanhtruc
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2017
  Tổng số bài viết (278)
  Số điểm: 2015
  Cảm ơn: 42
  Được cảm ơn 54 lần


  Thực chất thì bán hàng đa cấp không xấu. Nhưng khi đến Việt Nam thì hình thức này đã bị biến chất. Mỗi lần nghe đến hai chữ đa cấp thì mọi người đều nghĩ nay đó là việc không tốt. Và thực tế đã có những hậu quả không lường trước được do bán hàng đa cấp gây ra.

   
  Báo quản trị |  
 • #469125   28/09/2017

  Trantranglong
  Trantranglong
  Top 200
  Female


  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2017
  Tổng số bài viết (293)
  Số điểm: 1970
  Cảm ơn: 30
  Được cảm ơn 48 lần


  Việc kinh doanh bán hàng đa cấp không hề xấu, bằng chứng là đã có rất nhiều đât nước áp dụng thành công mô hình kinh doanh này, còn khi du nhập về Việt Nam bản chất đa cấp đã không còn nguyên vẹn như trước nữa, đã có nhiều người lừa đảo, đã có nhiều nạn nhân của hình thức kinh doanh này, và mình nghĩ hiện tại ở nước ta chưa nên áp dụng mô hình kinh doanh kểu này.

   
  Báo quản trị |  
 • #469138   28/09/2017

  maithanhloivn
  maithanhloivn
  Top 500
  Male
  Chồi

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2014
  Tổng số bài viết (259)
  Số điểm: 1558
  Cảm ơn: 35
  Được cảm ơn 24 lần


  Đa cấp, bản chất không xấu nhưng khi "gia nhập" vào Việt Nam thì đã bị người làm kinh doanh làm cho trở nên "méo mó", đồng thời, làm cho người tiêu dùng nhận thức không hay về hình thức kinh doanh này, rằng doanh nghiệp cứ hễ kinh doanh đa cấp đều là lừa đảo. Vì vậy, việc qui định trách nhiệm hình sự về tội phạm kinh doanh đa cấp là điều vô cùng cần thiết để răn đe, trừng phạt những kẻ làm lệch lạc đi phương thức kinh doanh này

   
  Báo quản trị |  
 • #473398   02/11/2017

  huutan333
  huutan333

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2016
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hình thức kinh doanh đa cấp khi được biến tấu có phải là rất nhiều cấp bậc được tạo ra không ạ? vậy việc tạo ta nhiều cấp bậc như vậy có lợi hay hại với mục đích gì? hay là một đơn vị đó đã làm sai khi được biến tấu quy phạm các hình thức của pháp luật cơ bản, người làm chủ có ảnh hưởng không hay là người đang đảm nhiệm những cấp bậc đã tạo ra từ trước sẽ là con chốt thí mạng, chẳng hạn như hoạt động chuyển nhượng vốn góp vốn, mua cổ phần, và hoạt động kinh doanh.

  Công ty nội thất thông minh http://noithatthongminhhcm.com/ và tủ bếp https://www.tubepkimminh.com/ đã thực hiện các chính sách thuộc về thủ tục góp vốn tại https://sites.google.com/site/thutucgopvoncuanguoinuocngoai/ rất uy tín và chuyên nghiệp ít tốn thời gian

   
  Báo quản trị |  
 • #473616   04/11/2017

  Muốn quản lý các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp ở Việt Nam, theo tôi phải quản lý các Bộ, ngành chức năng gẵn trách nhiệmcấp phép hoạt động kinh doanh đa cấp với việc quản lý để các doanh nghiệp không bị biến tướng, như hiện nay trách nhiệm này chỉ thuộc về cơ quan điều tra các cấp và người bị thiệt hại thì chưa công bằng lắm, Luật hình sự có quy định năm điều tổng hợp chung hình phạt thì hậu quả các doanh nghiệp này gây ra cho xã hội đã quá lớn, mà việc khắc phục hậu quả của pháp nhân thì không khắc phục được.!! ngược lại đối với pháp nhân chân chính thì chỉ cần xử phạt hành chính, rút giấy phép hoạt động họ đã chết rồi cần gì phải hình sự hóa các quan hệ dân dự nữa!!

  Dân luật chúng ta quản lý xã hội bằng pháp luật đảm bảo dân chủ, công bằng, văn minh, xã hội cùng phát triển, phải không các bạn!!! 

   
  Báo quản trị |  
 • #480093   27/12/2017

  Lilynguyen1608
  Lilynguyen1608
  Top 200
  Female
  Lớp 2

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (287)
  Số điểm: 3769
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 43 lần


  Hình thức bán hàng đa cấp không hề xấu, chúng ta nên biết việc bán hàng đa cấp trên các nước đều rất thành công về hình thức kinh doanh này, nhưng khi bán hàng đa cấp thâm nhập vào thị trường Việt Nam thì trở thành biến tướng lừa đảo để mang lại một lợi nhuận khổng lồ. Đáng để lên án.

  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

   
  Báo quản trị |  
 • #483532   28/01/2018

  tuantulaw
  tuantulaw
  Top 500
  Male


  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2017
  Tổng số bài viết (141)
  Số điểm: 1755
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 28 lần


  Mình vẫn chưa thấy hình thức xử lý nào nặng đối với việc kinh doanh đa cấp bất chính này, mà nếu có Luật quy định thì nó cũng biến tướng ngay sau đó, Luật chưa ra nó đã thay đổi trước luật thì làm sao mà phạt, có phạt được thì cũng chỉ là phạt tiền, ngoài ra chưa bỏ tù được ông nào.

   
  Báo quản trị |  
 • #483558   28/01/2018

  ha2308
  ha2308
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 772
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Đa cấp

  Theo mình có thể thấy loại hình này ở nước ta đã bị biến tướng rất nhiều, chính vì thế có quá nhiều cách thức kinh doanh lừa đảo dựa trên loại hình này, và hậu quả không chỉ là vấn đề tài chính trực tiếp của người bị lừa đảo mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng lâu dài đến những người kinh doanh chân chính. Vì thế mức xử lý cần mạnh hơn
   
  Báo quản trị |  
 • #483560   28/01/2018

  Bản chất của bán hàng đa cấp không hề xấu, nó là một phương thức tạo ra kênh bán hàng rộng lớn và hiệu quả, tuy nhiên hình thức bán hàng này chưa được nhiều người biết và hiểu được bản chất của nó, lợi dụng điểm này mà một số người đã vô tình hay cố ý sử dụng nó để lừa đảo vào chiếm đoạt tài sản. MÌnh nghĩ cần có quy định hướng dẫn rõ ràng hơn về hành vi bán hàng đa cấp trái quy định là như thế nào tránh tình trạng nhầm lẫn giữa đa cấp tốt và xấu.

   
  Báo quản trị |  
 • #483567   28/01/2018

  ductho20995
  ductho20995
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2018
  Tổng số bài viết (112)
  Số điểm: 1835
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 41 lần


  Ai cũng biết là trên thế giới, loại hình kinh doanh này là một loại hình khá ưu thế. Và khi về Việt Nam thì nó dần biến tướng thành lừa đảo. Đến nỗi nhiều người Việt nghe đến đa cấp là nghĩ ngay tới lừa đảo.

  Chắc cũng vì nó lạ, nó dễ bị lợi dụng trong khi Luật Việt Nam chưa thật sự "quan tâm" đến nó. Hơn nữa là chưa "thẳng tay" với những trường hợp kinh doanh "xạo" này.

   
  Báo quản trị |  
 • #485929   28/02/2018

  Trách nhiệm hình sự trong kinh doanh bán hàng đa cấp

  Theo mình Bộ luật hình sự có quy định là điều tốt. Thực tế thời gian qua nhắc đến bán hang đa cấp là người ta nghĩ ngay đến việc sợ bị lừa. Muốn gia nhập phải bỏ ra tiền mua hàng, có người sau khi mua hàng và gia nhập thì ko bán được hàng, như thế hết sức khó khăn cho họ. Tuy nhiên, công việc nào cũng có những mặt tiêu cực của nó. Nếu chúng ta làm ăn chân chín thì mọi chuyện sẽ tốt.
   
  Báo quản trị |  
 • #492625   25/05/2018

  kimgam2708
  kimgam2708
  Top 200
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2017
  Tổng số bài viết (296)
  Số điểm: 4885
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 66 lần


  Khi nói đến các công ty bảo hiểm người ta sẽ nghĩ ngay đến đó là một công ty đa cấp, tôi không hiểu lắm là vì sao? Vì việc tham gia các công ty bảo hiểm cũng mang đến những cái lợi và cái hại riêng. Tuy nhiên làm sao để xác định được đâu là công ty đa cấp, đâu là không phải? Mong được sữ hỗ trợ tư vấn từ mọi người. Mình cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #492646   26/05/2018

  Kimhang1302
  Kimhang1302
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 1235
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 15 lần


  Về bản chất, mình nghĩ hình thức của đa cấp hay nhưng mà các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp biến nó thành kinh doanh trái phép, lừa lọc gây ảnh hưởng đến xã hội quá. Giờ chỉ nhắc đến đa cấp là người ta chạy hết rồi. Pháp luật quy định mức phạt như vậy nhưng mà phải tăng cường kiểm tra xử lý thì mới có tính chất với mấy tổ chức đa cấp này

   
  Báo quản trị |  
 • #492691   26/05/2018

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 75
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (683)
  Số điểm: 5830
  Cảm ơn: 247
  Được cảm ơn 91 lần


  Thực tế mà nói bán hàng đa cấp không xấu chỉ có những người lợi dung việc bán hàng đa cấp để thu lợi bất chính, ở Việt Nam bây giờ nghe đến bất động sản, bảo hiểm,đa cấp là người ta sợ đơn giản vì bị lừa nhiều lần quá rồi. Việc quy định trách nhiệm hình sự liên quan đến bán hàng đa cấp mình nghĩ là cần thiết, tuy nhiên cần có sự vận dụng phù hợp về cách xử lý khi pháp nhân cũng đã được thừa nhận là chủ thể của luật hình sự.

  Không có gì là không thể

   
  Báo quản trị |  
 • #495477   29/06/2018

  Phong_96
  Phong_96
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 2918
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 37 lần


  Hi vọng quy định này có thể phần nào giảm bớt sự lừa đảo và man rợ của bán hàng đa cấp sai phạm. Bản chất bán hàng đa cấp không xấu, chỉ một phần những công ty đa cấp lừa đảo mới thật sự xấu thôi. Mình đã từng thấy bạn bè mình bị lừa vào đa cấp không uy tín và tiền mất tật mang còn mất luôn niềm tin bạn bè. Hi vọng trong tương lai loại hình bán hàng đa cấp được phát triển theo hướng văn minh tốt đẹp hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #495620   30/06/2018

  Kimhang1302
  Kimhang1302
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 1235
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 15 lần


  theo quy định thì ở nước ta pháp luật vấn cho phép bán hàng đa cấp nhưng cấm bán hàng đa cấp trái phép, chỉ xử lý đối với những hành vi lợi dụng việc kinh doanh bán hàng đa cấp  để trục lợi trái pháp luật, làm cho người tham gia bị thiệt hại tài sản. còn về thực tế thì nhắc đến đa cấp là mọi người đã nghĩ đến lừa đảo vì quá nhiều doanh nghiệp vừa qua lợi dụng phương thức kinh doanh này để thực hiện hành vi lừa đảo

   
  Báo quản trị |  
 • #495645   30/06/2018

  Phong_96
  Phong_96
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2018
  Tổng số bài viết (319)
  Số điểm: 2918
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 37 lần


  Ở nước ngoài, bán hàng đa cấp là một loại hình kinh doanh khá phát triển và được nhiều công ty lớn sử dụng hình thức kinh doanh này.

  Tuy nhiên, khi du nhập vào Việt Nam nó biến thái trở thành hình thức để các đối tượng lừa đảo sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật của mình.

  Quy định của pháp luật hiện nay có những chế tài nhằm xử lí cái hành vi lợi dụng đa cấp để bán hàng. Nhưng quy định không rõ cũng làm hạn chế sự phát triển một loại hình kinh doanh. Do đó, Nhà nước cần phải có những quy định cụ thể để giúp loại hình kinh doanh này có cơ hội phát triển, góp phần phát triển nền kinh tế.

   

   
  Báo quản trị |