Trách nhiệm hình sự của người đại diện theo pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #433132 10/08/2016

  Trách nhiệm hình sự của người đại diện theo pháp luật

  Xin Luật sư cho hỏi trong trường hợp nào thì người đại diện pháp luật của pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự cá nhân?

  Xin cảm ơn LS ạ.

   
  2233 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #433275   11/08/2016

  Chào bạn, công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự sẽ trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Theo TS Cao Thị Oanh, giảng viên Khoa Pháp luật hình sự, trường Đại học Luật Hà Nội: thứ nhất, từ góc độ áp dụng pháp luật, để truy cứu trách nhiệm hình sự tổ chức, chỉ cần chứng minh hành vi phạm tội, lỗi của người lãnh đạo, chỉ huy tổ chức và các điều kiện khác của trách nhiệm hình sự  (như vai trò lãnh đạo, chỉ huy của cá nhân trong tổ chức, nhân danh, thay mặt tổ chức, vì lợi ích của tổ chức…) là đủ.
   
  Bên cạnh đó, áp dụng nguyên tắc trách nhiệm kép trong giải quyết vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân ở nước ta là hoàn toàn hợp lý. Như vậy, nếu người lãnh đạo, người đại diện của pháp nhân phạm tội vì lợi ích hoặc trong khuôn khổ hoạt động của pháp nhân thì cả pháp nhân và người lãnh đạo, người đại diện đó phải chịu trách nhiệm về tội phạm được thực hiện.
  Như vậy, nếu người đại diện pháp luật của pháp nhân, do những mục đích cá nhân hoặc cả pháp nhân mà phạm tội thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi của mình.
  Ví dụ như việc có những công ty sản xuất luyện kim, luyện thép xã thải ra môi trường không qua xử lý. Đại diện theo pháp luật của công ty có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo nguyên tắc trách nhiệm kép, vừa với cương vị là người đại diện, vừa với cương vị là cá nhân do những mục đích lợi nhuận của công ty và bản thân nên đã vi phạm pháp luật. Do đó, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  Trân trọng!

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |