DanLuat 2015

Trách nhiệm gì đặt ra cho TGĐ CTCP khi họ ko thực hiện nghĩa vụ mà Luật DN 2005 quy định ?

Chủ đề   RSS   
 • #242895 31/01/2013

  Trách nhiệm gì đặt ra cho TGĐ CTCP khi họ ko thực hiện nghĩa vụ mà Luật DN 2005 quy định ?

  Theo quy định tại Luật DN (điều 114) thì : 

  1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, người quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.

  2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

  Trong truong hop TGĐ và các đơn vị chuyên môn ko cung cấp tài liệu trên khi có yêu cầu thì họ có phải chịu trách nhiệm j` ko ?

   
  2194 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-