Trách nhiệm doanh nghiệp trong việc ủy thác xuất nhập khẩu!

Chủ đề   RSS   
 • #261439 15/05/2013

  Trách nhiệm doanh nghiệp trong việc ủy thác xuất nhập khẩu!

  Công ty mình có ký hợp đồng ủy thác NK để nhập nguyên liệu sản xuất hàng XK. Sau đó ủy thác cho DN trên xuất khẩu toàn bộ sản phẩm. Khi DN được ủy thác XNK nộp hồ sơ thanh khoản thì Hải quan không cho thanh khoản vì lý do khác. Cho hỏi trong trường hợp nầy thì công ty mình có trách nhiệm pháp lý như thế nào?  

  Cập nhật bởi garan ngày 15/05/2013 01:56:40 CH
   
  3680 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận