DanLuat 2015

trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần để xảy ra mất trộm hàng hoá

Chủ đề   RSS   
 • #31383 16/04/2009

  cangninhphuc

  Sơ sinh

  Ninh Bình, Việt Nam
  Tham gia:20/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần để xảy ra mất trộm hàng hoá

  Công ty chúng tôi là công ty c phn nhà nước chiếm 51%, hot động theo mô hình công ty m - công ty con.  Công ty có hp đồng bo qun, giao nhn hàng phân bón ca khách hàng ti kho ca Công ty. Công ty đã giao nhim v cho T kho hàng chu trách nhim qun lý  hàng trong kho (xut-nhp tn).
      Trong quá trình thc hin hp đồng, 2 năm gn đây, do s lượng hàng hoá luôn tn kho khong t 8-10 nghìn tn nên vic kim kê hàng gp nhiu khó khăn. Đến đầu năm 2009, Công ty  thành lp t kim kê kho và tiến hành niêm phong kho để kim kê. Quá trình kim kê phát hin ra thiếu ht mt s loi hàng tr giá khong 1 t đồng. Đặc bit, s hàng va kim kê xong 1 tun, th kho kim tra li thy thiếu ht hàng, tr giá khong 200 tr.đ. Trước tình hình đó, công ty làm đơn trình báo cơ quan công an và đã tìm ra th phm.
      Công ty đã thay đổi 3 ln giám đốc, giám đốc đầu tiên đã ngh hưu tháng 2/2007. Trong thi gian này cũng đã để xy ra thiếu ht hàng hoá, ln đầu bt được th kho ăn cp 2 tn hàng (10 triu đồng), tuy nhiên ch x lý bng hình thc chuyn công tác. Ln th hai, phát hin ra thiếu ht hàng tr giá 150 tr.đ, nhưng không tìm ra th phm, không trình báo cơ quan công an nên công ty đã tho thun và bi thường thit hi cho khách hàng. Công ty cũng chưa có ban hành quy trình xut - nhp hàng hoá và chc năng, nhim v ca th kho, chưa có bin pháp ngăn chn vic thiếu ht hàng hoá ca khách hàng.
      T tháng 2/2007 đến tháng 9/2007, HĐQT b nhim giám đốc th 2. Trong thi gian này cũng để xy ra vic thiếu ht hàng giá tr khong 300 triu, cũng không tìm ra th phm, không trình báo cơ quan công an. Công ty cũng đã bi thường thit hi cho khách hàng. V qun lý, mi ban hành quy định tm thi v/v xut nhp và giám sát hàng phân bón trong kho. Giao cho t kho chu trách nhim v s lượng hàng hoá trong kho.
      T tháng 9/2007 đến nay, HĐQT b nhim giám đốc th 3. Công ty đã ban hành chc năng, nhim v ca b phn qun lý kho hàng, quy định v xut, nhp và giám sát hàng hoá trong kho, quy trình giao nhn và bo qun hàng phân bón trong kho. Theo các quy định này, th kho là người chu trách nhim chính v s lượng hàng hoá thiếu ht trong kho.
      Xin hi Quý Lut sư, trách nhim ca tng cá nhân trong v vic trên như thế nào?
        Xin trân trng cm ơn!

      cangninhphuc@gmail.com

  Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen vào lúc 03/05/2009 10:59:06
   
  1861 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-