Trách nhiệm của kế toán viên

Chủ đề   RSS   
 • #328918 19/06/2014

  queluatb

  Sơ sinh


  Tham gia:09/02/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Trách nhiệm của kế toán viên

  Có rất nhiều diễn đàn bàn luận trách nhiệm của kế toán trưởng trước pháp luật, mình muốn tìm hiểu trách nhiệm của kế toán viên trước pháp luật như thế nào, ai có tài liệu thông tư hướng dẫn  hay có kinh nghiệm trong việc này xin cho ý kiến giúp đỡ

   
  32380 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn queluatb vì bài viết hữu ích
  voicha2 (01/03/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #328995   19/06/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Vấn đề này thì được quy định trong luật kế toán và các văn bản hướng dẫn. Bạn search từ kế toán trưởng sẽ ra chỗ nào cần họ.

  Điều 52. Kế toán trưởng

  1. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định tại Điều 5 của Luật này.

  2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

  3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

  4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này và phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.

  Điều 53. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

  1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

  a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này;

  b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

  c) Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

  2. Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

  3. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

  Điều 54. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

  1. Kế toán trưởng có trách nhiệm:

  a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

  b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

  c) Lập báo cáo tài chính.

  2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

  3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền:

  a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

  b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

  c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

  d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
  voicha2 (01/03/2018)
 • #329228   20/06/2014

  queluatb
  queluatb

  Sơ sinh


  Tham gia:09/02/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  mình đang có nhu cầu cần biết trách nhiệm của kế toán viên trước pháp luật chứ đâu có cần trách nhiệm của kế toán trưởng đâu

   
  Báo quản trị |  
 • #329286   20/06/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  Chào bạn queluatb.

  Theo quy định của luật kế toán :

  Điều 16. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế toán

  1. Đơn vị kế toán có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán.

  2. Đơn vị kế toán có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

         Như vậy người chịu trách nhiệm trước pháp luật là "đơn vi kế toán" chính là pháp nhân, thông qua người đại diện theo pháp luật; Đồng thời cùng chịu trách niệm về mặt nghiệp vụ là kế toán trưởng (phụ trách kế toán). Do đó phải gởi giấy phép kinh doanh có thể hiện người đại diện theo pháp luật và quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cho cơ quan thuế.

  Điều 49. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán

  1. Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Luật này.

  2. Quyết định thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng.

  3. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chịu trách nhiệm về hậu quả do những sai trái mà mình gây ra.

      Như vậy chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác kế toán là người đại diện theo pháp luật của đơn vị kếtoán (pháp nhân, tổ chức)

      Trách nhiệm của kế toán viên là trách nhiệm của người lao động và chịu trách nhiệm theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động : phải bị kỹ luật và có thể bị buộc bồi thường thiệt hại gây ra cho pháp nhân (người sử dụng lao động); Chịu các trách nhiệm về dân sự, hình sự như mọi công dân khác nếu vi phạm pháp luật : lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo, trộm cắp tài sản công ty, đơn vị...

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  voicha2 (01/03/2018)