DanLuat 2015

Trách nhiệm của Giám đốc Công ty cổ phần trong kê khai thuế của doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #31707 09/06/2009

  Phanvannam

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:25/05/2009
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trách nhiệm của Giám đốc Công ty cổ phần trong kê khai thuế của doanh nghiệp?

      Trách nhim ca Giám đốc Công ty c phn (Đồng thi là ch tch hi đồng qun tr) như thế nào khi có kết lun ca cơ quan Nhà nước có thm quyn v hành vi vi phm pháp lut trong kê khai thuế ca doanh nghip? S vic c th như sau:
      Trong năm 2009 va qua, Đoàn thanh tra thuế ca tnh v kim tra vi thi hiu trong 03 năm (2005,2006,2007) và đã pháp hin mt s sai phm trong kê khai thuế, trong đó:
   Trn thuế Môn bài mt chi nhánh ca công ty:       3.000.000,00 đồng
    Hàng khuyến mãi không lp đủ chng t       :    56.000.000,00 đồng
    Chng t ca chi phí bán hàng không hp pháp: 50.000.000,00 đồng
    Thuế thu nhp doanh nghip                      :     170.000.000,00 đồng
           Pht hành chính                                     :    10.000.000,00 đ                                Tng cng                  :     289.000.000,00 đồng
  Theo gii thích ca ông Giám đốc cũ như sau: Thuế thu nhp doanh nghip là do tính nhm thi gian min gim thuế thu nhp doanh nghip theo Ngh định 51 ca Chính ph. Hàng khuyến mãi có lp chng t nhưng không phù hợp vi qui định tài chính.
  Theo Lut sư, C đông ca công ty s qui trách nhim cho ông Giám đốc đó như thế nào trong s tin np pht trên? Hin nay đang có hai lung ý kiến khác nhau: Đa s c đông bt ông Giám đốc đó phi chịu hoàn toàn trách nhim và np 289 triu đồng cho Nhà nước, có mt s nh c đông và ông giám đốc đó (hiện nay là chủ tịch HĐQT nhưng không kiêm giám đốc) cho rng vì chưa np thuế thì bây gi trích t qu d phòng tài chính ca công ty ra np. 

   
  4619 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-