DanLuat 2015

Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh được biểu hiện như thế nào:??

Chủ đề   RSS   
 • #62117 25/09/2010

  ngochoang1
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2010
  Tổng số bài viết (84)
  Số điểm: 1880
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 3 lần


  Trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh được biểu hiện như thế nào:??

  Mình muốn hỏi sự tách bạch giữa quyền hạn . nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh

  Mong luật sư giải đáp giúp ạ
  Cập nhật bởi LawSoft08 ngày 30/09/2010 09:59:35 AM
   
  13497 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #62190   26/09/2010

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13530)
  Số điểm: 93291
  Cảm ơn: 3055
  Được cảm ơn 4690 lần
  SMod

  Nghị định 43/2010 có quy định như sau, không rõ đã đúng yêu cầu của bạn chưa.

  #0c0c0c;">

  #0c0c0c;">Điều 9. Cơ quan đăng ký kinh doanh

  #0c0c0c;">1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

  #0c0c0c;">a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh).

  #0c0c0c;">Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và được đánh số theo thứ tự. Việc thành lập thêm cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

  #0c0c0c;">Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem xét thí điểm chuyển cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sang hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp có thu.

  #0c0c0c;">b) Ở cấp huyện: thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình từ 500 trở lên trong hai năm gần nhất.

  #0c0c0c;">Trường hợp không thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 11 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).  

  #0c0c0c;">2. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện có tài khoản và con dấu riêng.

  #0c0c0c;">Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

  #0c0c0c;">1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  #0c0c0c;">2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh tại địa phương sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục thuế địa phương, các cơ quan có liên quan, cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

  #0c0c0c;">3. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm của doanh nghiệp.

  #0c0c0c;">4. Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

  #0c0c0c;">5. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

  #0c0c0c;">6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại Điều 59 Nghị định này.

  #0c0c0c;">7. Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

  #0c0c0c;">Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

  #0c0c0c;">1. Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

  #0c0c0c;">2. Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cấp huyện về hộ kinh doanh trên địa bàn.

  #0c0c0c;">3. Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

  #0c0c0c;">4. Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi cần thiết.

  #0c0c0c;">5. Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

  #0c0c0c;">6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp quy định tại Điều 61 Nghị định này.

  #0c0c0c;">7. Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật.

  Cập nhật bởi LawSoft08 ngày 30/09/2010 10:00:34 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #91406   28/03/2011

  pinichi_203
  pinichi_203

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/09/2010
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo mình thì giữa quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của cơ quan đăng ký kinh doanh không có sự tách biệt đâu bạn ạ. Khi cơ quan này thực hiện nhiệm vụ của mình thì nó cũng sử dụng quyền hạn của mình rồi.

  Ví dụ khi cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh thực hiện các hoạt động cấp giấy phép kinh doanh cho một doanh nghiệp thì nó đã thực hiện nhiệm vụ được nhà nước giao cho là cấp giấy phép nhưng cũng thể hiện quyền hạn của nó, đồng thời gắn liền với nó là nhiệm vụ quản lý cũng phát sinh. Mình suy nghĩ như thế thôi, có gì các bạn cứ trao đổi nhé. Mình cũng chưa trao đổi với thầy cô về vấn đề này. 

  Học thì không bao giờ là muộn

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-