DanLuat 2015

trả cổ tức đối với cổ phiếu mua dưới 1 năm

Chủ đề   RSS   
 • #374535 16/03/2015

  trả cổ tức đối với cổ phiếu mua dưới 1 năm

  Vào ngày 01/07/2014, Công ty Cổ phần A cần huy động thêm vốn nên đã phát hành thêm cổ phần và chào bán ra thị trường. Tôi đã mua 10.000 cổ phần và trở thành cổ đông mới của công ty CP A kể từ ngày 15/7/2014.  Xin hỏi Luật sư khi công ty CP A chia cổ tức của năm 2014 cho cổ đông thì tôi là cổ đông mới có được hưởng cổ tức giống như như cổ đông khác không?  Xin cám ơn Luật sư.

   
  1774 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #377774   06/04/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2743)
  Số điểm: 29922
  Cảm ơn: 726
  Được cảm ơn 1064 lần


  Chào bạn, theo quy định trả cổ tức thì không phân biệt thời điểm bạn mua cổ phần lúc nào cả.

  1. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty kinh doanh có lãi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và ngay khi trả hết cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.
   
  2. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức.
   
  Thông báo về trả cổ tức phải được gửi đến tất cả cổ đông chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.
   
  Thông báo phải ghi rõ tên công ty, tên, địa chỉ của cổ đông, số cổ phần từng loại của cổ đông, mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận, thời điểm và phương thức trả cổ tức.
   
  3. Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức, thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.
   
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-