DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Top 30 Tạp chí ngành luật mà dân luật nên cập nhật ngay

Dưới đây là 30 Tạp chí ngành luật dành riêng cho các bạn sinh viên luật, học viên, nghiên cứu sinh ngành luật, những bạn làm việc trong ngành luật hoặc hành nghề luật sư, công chứng viên mà mình đã sưu tầm được.

1. Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật
Link: http://isl.vass.gov.vn/tap-chi

2. Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội
Link: http://tapchi.hlu.edu.vn/

3. Tạp chí Cộng sản, Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Link: http://www.tapchicongsan.org.vn/

4. Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Link: http://tapchikhplvn.hcmulaw.edu.vn/?fbclid=IwAR0MCEN3ukgbkx0gBWxX1iGPRZGqStFivcLGOt06srzwXGJaYZP3Krmgy3o

5. Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội
Link: https://vnu.edu.vn/home/?C1711/N89/TaP-CHi-KHOA-HoC.htm

6. Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, Học viện KHXH, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Link: https://gass.edu.vn/tapchi/Pages/Trangchu.aspx

7. Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Link: http://tapchikhxh.vass.gov.vn/

8. Tạp chí pháp luật và phát triển, Hội luật gia Việt Nam
Link: http://phapluatphattrien.vn/

9. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ phòng quốc hội
Link: http://lapphap.vn/Pages/trangchu.aspx

10. Tạp chí Tòa án, Tòa án nhân dân tối cao
Link: https://tapchitoaan.vn/

11. Tạp chí Kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Link: https://kiemsat.vn/

12. Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp
Link: https://tcdcpl.moj.gov.vn/Pages/home.aspx

13. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, Viện nghiên cứu Châu Mỹ
Link: http://www.vias.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Lists/Thongtintapchi/view_detail.aspx

14. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải, Trường Đại học Hàng Hải
Link: http://khcn.vimaru.edu.vn/tap-chi

15. Tạp chí Quản lý và kinh tế quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương
Link: http://tapchi.ftu.edu.vn/

16. Tạp chí Lao động xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Link: http://laodongxahoi.net/

17. Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Link: http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php

18. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
Link: http://www.inas.gov.vn/tap-chi.html

19. Tạp chí Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Link: http://tapchinganhang.com.vn/

20. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, Viện nghiên cứu Châu Âu
Link: http://ies.vass.gov.vn/Pages/trangchu.aspx

21. Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, Học viện Ngoại giao
Link: http://www.isr.vn/

22. Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Link: http://vnics.org.vn/Default.aspx?ctl=Articles&mID=52

23. Tạp chí Quản lý Nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia
Link: https://www.quanlynhanuoc.vn/

24. Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Học viện Chính trị Quốc gia HCM – Khu vực III
Link: https://hcma3.hcma.vn/tap-chi-shll/Pages/gioi-thieu.aspx

25. Tạp chí Tài chính, Bộ Tài Chính
Link: http://tapchitaichinh.vn/

26. Tạp chí Công thương, Bộ Công Thương
Link: http://www.tapchicongthuong.vn/

27. Tạp chí Thuế Nhà nước, Tổng cục Thuế
Link: http://tapchithue.com.vn/

28. Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn

29. Tạp chí Khoa học nội vụ - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Link: http://truongnoivu.edu.vn/tin-tucs/570/Muc-luc-Tap-chi.aspx?fbclid=IwAR3k1NcHCodxZeP17GHbA08q2oDdAE0kEj-JT4t2-xLKRF9k2SltzlD6VpU

30. Tạp chí Nghề luật, Học viện Tư pháp
Link: http://hocvientuphap.edu.vn/tapchingheluat/Pages/tap-chi-nghe-luat.aspx

  •  13423
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…