Tổng thu nhập chịu thuế

Chủ đề   RSS   
 • #499038 08/08/2018

  Tổng thu nhập chịu thuế

  A chị cho e hỏi.

  1.Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân được hiểu như thế nào? xin ví dụ?

  2.Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế được hiểu như thế nào? xin ví dụ?

  E xin cảm ơn.

   
  1260 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận