Tổng hợp văn bản điều chỉnh giá nhân công, ca máy, cước vận chuyển ... tỉnh Lâm Đồng

Chủ đề   RSS   
 • #537919 30/01/2020

  jellannm
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (432)
  Số điểm: 2886
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 53 lần


  Tổng hợp văn bản điều chỉnh giá nhân công, ca máy, cước vận chuyển ... tỉnh Lâm Đồng

  Công văn 2537/UBND-KH năm 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT- BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

  Công văn 1883/UBND-KH năm 2016 về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BXD do tỉnh Lâm Đồng ban hành  

  - Công văn 3264/UBND-KH năm 2018 về áp dụng đơn giá nhân công trong điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Công văn 465/SXD-KTXD năm 2015 công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

  - Công văn 854/CBLS-XD-TC về giá vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 6 năm 2016

  Quyết định 33/2011/QĐ-UBND về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

  Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
  - Thông báo 458/TB-SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành
  Thông báo 261/TB-SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

   

   
  594 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận