Tổng hợp quy định về tập quán trong BLDS 2015

Chủ đề   RSS   
 • #490820 02/05/2018

  thuytrangak
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (821)
  Số điểm: 7041
  Cảm ơn: 86
  Được cảm ơn 168 lần


  Tổng hợp quy định về tập quán trong BLDS 2015

  Tập quán là thói quen đã thành nếp trong đời sống xã hội, trong sản xuất và sinh hoạt thường ngày, được cộng đồng nơi có tập quán đó thừa nhận và làm theo như một quy ước chung của cộng đồng,

  Pháp luật Việt Nam cũng quy định về tập quán trong dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình…

  Trong bộ luật dân sự 2015 có nhiều quy định liên quan đến tập quán như: khái niệm, nguyên tắc, các trường hợp áp dụng tập quán, tập quán quốc tế… Cụ thể, tại các điều khoản sau:

  - Điều 5 về Áp dụng tập quán.

  - Khoản 2 Điều 26 về Quyền có họ, tên.

  - Khoản 2 Điều 29 về Quyền xác định, xác định lại dân tộc.

  - Điểm c khoản 1 Điều 121 về giải thích giao dịch dân sự.

  - Khoản 1 Điều 175 về ranh giới giữa các bất động sản

  - Điều 208 về xác lập quyền sở hữu chung.

  - Khoản 3 Điều 404 về giải thích hợp đồng

  - Khoản 2 ĐIều 433 về giá và phương thức thanh toán.

  - Khoản 1 Điều 452 về mua sau khi sử dụng thử

  - Khoản 1 Điều 477 về nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê.

  - Khoản 1 Điều 481 về trả tiền thuê

  - Khoản 4 Điều 603 về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra.

  - Điều 666 về áp dụng tập quán quốc tế.

   
  6349 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận