Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #330244 26/06/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4333 lần


  Tổng hợp điểm mới Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp

  Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ 02/8/2014 và thay thế Thông tư 123/2012/TT-BTC. Theo đó, có những điểm mới nổi bật so với Thông tư 123 như sau:

  1. Thuế suất 1% đối với một số trường hợp

  Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

  - Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5% (Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%).

  - Kinh doanh hàng hóa: 1%

  - Hoạt động khác: 2%.

  (Khoản 5 điều 3)

  2. Áp dụng mức thuế suất 20% từ 01/01/2016

  Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% (từ 01/01/2016 là 20%).

  (Đoạn 4 khoản 2 điều 4)

  3. Bù trừ lỗ - lãi trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

  Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh.

  (Đoạn 5 khoản 2 điều 4)

  4. Chuyển lỗ trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

  Đối với số lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, nếu chuyển không hết thì được chuyển vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.

  (Đoạn 6 khoản 2 điều 4)

  5. Bù trừ lỗ - lãi khi giải thể doanh nghiệp

  Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể, sau khi có quyết định giải thể nếu có quyết định chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

  (Đoạn 7 khoản 2 điều 4)

  6. Bổ sung quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế

  Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

  (Điểm c khoản 2 điều 5)

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 16/08/2014 09:16:03 CH
   
  25759 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #330277   26/06/2014

  Olympios
  Olympios
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2013
  Tổng số bài viết (121)
  Số điểm: 712
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 67 lần


  Mình bổ sung một số điểm mới về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế TNDN vừa mới nghiên cứu:

  Về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

  1. Hiệu lực: Hiệu lực Thông tư: Từ ngày 02/08/2014
  1. Hóa đơn từ 20 triệu trở lên: Hóa đơn (đang được hiểu gồm hóa đơn VAT và hóa đơn thông thường) mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu trở lên (đã bao gồm VAT) phải thanh toán không dùng tiền mặt để được tính chi phí hợp lý.

  Trường hợp hóa đơn này đã hạch toán vào chi phí tính thuế nhưng sau đó không thanh toán theo đúng điều kiện thì phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí tính thuế.

  1. Công cụ, dụng cụ phân bổ: Nếu không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ thì được phép phân bổ tối đa không quá 03 năm (TT123 là 02 năm).
  1. Thanh lý, nhượng bán ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống: Giá trị còn lại được xác định theo chi phí kế toán chứ không phải chi phí tính thuế (cơ bản là áp dụng đối với xe có nguyên giá trên 1,6 tỷ - trường hợp này có lợi cho Thuế vì chi phí khấu hao tính thuế thấp hơn kế toán, nên tính theo khấu hao kế toán thì giá trị còn lại sẽ thấp hơn, nghĩa là lợi nhuận bán xe sẽ cao hơn! Ví dụ xe 6 tỷ, Thuế bắt khấu hao theo Thuế là 100tr/năm nhưng khi bán lại phải tính khấu hao theo kế toán là 1 tỷ/năm, làm giá trị còn lại nhỏ hơn và tăng thuế phải nộp khi bán).
  1. Định mức tiêu hao NVL, nhiên liệu, hàng hóa, năng lượng: Chỉ qui định ngắn gọn là DN tự xây dựng, quản lý định mức. Định mức được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất.

  Bãi bỏ: Qui định phải thông báo cho Thuế về định mức những NVL chủ yếu, tương tự đó bãi bỏ qui định phải thông báo với Thuế khi sửa đổi định mức này cũng như thời hạn thông báo.

  1. Chi phí được lập Bảng kê 01/TNDN: Qui định rõ ràng hơn về các khoản chi được lập Bảng kê này, đồng thời bổ sung thêm trường hợp “Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ và cá nhân không kinh doanh có mức doanh thu dưới 100 triệu” - tuy nhiên chỗ này hơi lủng củng khi ghi dưới 100tr, mà đúng ra phải là từ 100tr trở xuống.
  1. Quỹ lương dự phòng: Quy định chặt chẽ hơn khi thời hạn chi quỹ lương dự phòng là 30/6 thay vì 31/12 năm sau nhưng TT cũ, nghĩa là sau 30/6 năm sau mà chưa chi hết quỹ lương dự phòng thì phải điều chỉnh giảm chi phí.
  1. Chứng từ mua vé máy bay qua website thương mại điện tử: Bổ sung thêm điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra nếu cá nhân làm mất thẻ lên máy bay (boardinh pass) thì vẫn được xem là chi phí hợp lý nếu có đủ vé điện tử, giấy công tác và thanh toán không dùng tiền mặt.
  1. Lương: Được chi tối đa 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp Quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; đồng thời phải ghi rõ điều kiện hưởng trong HĐLĐ, TƯLĐTT… và DN phải thực hiện đầy đủ bảo hiểm bắt buộc trước đó.
  1. Chi phí khống chế: Được nâng lên tỉ lệ 15% tổng số chi được trừ, bỏ khoản chi chiết khấu thanh toán ra khỏi mục này đồng thời bổ sung thêm các khoản chi cho - biếu - tặng khách hàng vào mục này.
  1. Chênh lệch tỷ giá: Quy định rõ hơn về chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn đầu tư XDCB, theo đó khoản chênh lệch này được phân bổ tối đa 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Ngoài ra cũng nêu rõ hơn về việc ghi nhận một số khoản chênh lệch tỷ giá khác.
  1. Chi tài trợ: Bổ sung thêm khoản chi được trừ khi tài trợ nghiên cứu khoa học (theo Luật Khoa học), chi tài trợ theo chương trình Nhà nước đối với các địa bàn khó khăn.
  1. Bổ sung khoản chi không được trừ: khi mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn;
  1. Bổ sung các khoản chi được trừ: Các khoản chi thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh. Chi hỗ trợ tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong DN.
  1. Bổ sung: trong giai đoạn đầu tư nếu phát sinh chi phí lãi vay + doanh thu tài chính thì được bù trừ hai khoản này, sau đó hạch toán tăng/giảm giá trị đầu tư.
  1. Bổ sung các khoản chi không được trừ: Các khoản chi liên quan đến phát hành cổ phiếu (trừ cổ phiếu thuộc loại nợ phải trả), cổ tức, tăng giảm vốn chủ sở hữu.
  Cập nhật bởi Olympios ngày 26/06/2014 12:47:22 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #330429   27/06/2014

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24993
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 701 lần
  SMod

  Bài của phamthanhhuu và Olympios tương đối đầy đủ, bạn nào phát hiện thêm điểm mới thì bổ sung để mọi người cùng tham khảo nhé! 

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  nguyenthuyvi (30/06/2014) Olympios (30/06/2014) soncia (22/07/2014)
 • #330432   27/06/2014

  LanChi2202
  LanChi2202

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2014
  Tổng số bài viết (38)
  Số điểm: 428
  Cảm ơn: 62
  Được cảm ơn 23 lần


  1. Hóa đơn từ 20 triệu trở lên: Hóa đơn (đang được hiểu gồm hóa đơn VAT và hóa đơn thông thường) mua hàng hóa, dịch vụ từng lần từ 20 triệu trở lên (đã bao gồm VAT) phải thanh toán không dùng tiền mặt để được tính chi phí hợp lý.

  Trường hợp hóa đơn này đã hạch toán vào chi phí tính thuế nhưng sau đó không thanh toán theo đúng điều kiện thì phải kê khai điều chỉnh giảm chi phí tính thuế.

  => Bạn nêu chỗ này còn thiếu, tôi bổ sung thêm : Đối với những hóa đơn mua HHDV đã thanh toán = Tiền Mặt (Trước 2/8/2014)  trước khi TT 78/2014/TT-BTC này có hiệu lực thì không phải điều chỉnh.

   - Điều 11 của TT 78/2014/TT-BTC quy định : Từ 1/1/2014 thuế suất thuế TNDN phổ thông là 22% & Từ 1/1/2016 là 20%

  Đối với DN có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ thì thuế suất thuế TNDN áp dụng là 20%

  Nếu năm trước đơn vị hđsxkd chưa đủ 12 tháng, tính bình quân doanh thu 1 tháng ko vượt 1.67 tỷ thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%

  - Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2014, áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN 2014 trở đi và thay thế cho Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012

   

  Cập nhật bởi LanChi2202 ngày 27/06/2014 08:18:45 SA

  " Hãy tha thứ cho người làm tổn thương mình, nhưng đừng bao giờ tin người đó thêm 1 lần nào nữa."

   
  Báo quản trị |  
 • #330543   27/06/2014

  dangldo
  dangldo

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:24/08/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 1 lần


  Tiếp tục phần còn lại đi. Thanks.

  Tiếp tục phần còn lại đi. Thanks.

   
  Báo quản trị |  
 • #332565   10/07/2014

  Olympios
  Olympios
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2013
  Tổng số bài viết (121)
  Số điểm: 712
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 67 lần


  Theo Thông tư 123/TNDN/2012 thì chi phí lãi vay bị loại trừ là:
  "Điều 6, 2.16. Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệ hoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh."

  Tuy nhiên Thông tư 78/TNDN/2014 thì chi phí lãi vay bị loại trừ là:
  "Điều 6, 2.18. Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh."

  Như vậy Thông tư 78 đã chấp nhận chi phí lãi vay của DN mang đi góp vốn điều lệ tại DN khác, trước đó TT 123 không cho phép ghi nhận chi phí lãi vay này khi tính thuế TNDN.
  Đối với chi phí lãi vay tương ứng với phần VĐL còn thiếu vẫn tiếp tục bị loại trừ khi tính thuế TNDN theo TT 78.

  Lưu ý: TT78 có hiệu lực từ ngày 2/8/2014

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Olympios vì bài viết hữu ích
  soncia (22/07/2014) atc2003 (03/09/2014)