Tổng hợp đề thi về thuế cho sinh viên Luật

Chủ đề   RSS   
 • #508088 20/11/2018

  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Tổng hợp đề thi về thuế cho sinh viên Luật

  Bài viết này, mình xin chia sẻ một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các luật về thuế gửi các bạn sinh viên Luật để cùng ông tập, thảo luận nhé:
   

  Câu 1: Đối tượng thanh tra thuế có quyền:

  1. Yêu cầu bồi thường thiệt hại trong thời gian thanh tra thuế.
  2. Bảo lưu ý kiến trong văn bản thanh tra thuế.
  3. Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra thuế.
  4. Không ký biên bản thanh tra thuế.

  Câu 2: Thời gian chuyển lỗ khi tính thuế TNDN của doanh nghiệp:

  1. Không quá 5 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.
  2. Không quá 3 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.
  3. Không quá 5 năm kể cả năm phát sinh lỗ.
  4. Không quá 3 năm kể cả năm phát sinh lỗ.

  Câu 3: Theo quy định của Luật quản lý thuế, thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế:

  1. Không quá sáu mươi ngày đối việc nộp hồ sơ khai thuế quý.
  2. Không quá chín mươi ngày đối việc nộp hồ sơ khai thuế năm.
  3. Không quá mười ngày đối việc nộp hồ sơ khai thuế tạm tính.
  4. Không quá ba mươi ngày đối việc nộp hồ sơ khai thuế tháng

  Câu 4: Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hành sự:

  1. 3 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.
  2. 5 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.
  3. 4 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.
  4. 2 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

  Câu 5: Trường hợp người nộp thuế bị mất giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn:

  1. 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.
  2. 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.
  3. 5 ngày làm việc, kể từ ngày bị mất giấy chứng nhận đăng ký thuế.
  4. 10 ngày làm việc, kể từ ngày bị mất giấy chứng nhận đăng ký thuế.

   

   
  1199 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận