DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tổng hợp công thức tính các loại thuế thường gặp

Thuế là một lĩnh vực khá phức tạp, khi trêm mỗi hàng hóa hay khoản thu nhập đều chịu một hoặc một số loại thuế khác nhau. Sau đây là công thức tính thuế các loại thuế thường gặp:

1. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu)

Thuế XK, NK đối với hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất tỉ lệ %

Thuế XK, NK phải nộp

=

Số lượng hàng hóa thực tế được ghi trên tờ khai hải quan

X

Giá trị tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa

x

Thuế suất

(%)

 

Thuế XK, NK đối với hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất tuyệt đối

Thuế XK, NK phải nộp

=

Số lượng hàng hóa thực tế được ghi trên tờ khai hải quan

X

Mức thuế suất tuyệt đối

 

Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, mức thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan được quy định cụ thể tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP

Thuế tiêu thụ đặc biệt (Luật thuế tiêu thụ đặc biệt)

Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp

=

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

X

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Cách tính giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối với hàng hóa trong nước

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

=

Giá bán (chưa tính thuế GTGT) – Thuế bảo vệ môi trường

1 + thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

=

Giá tính thuế nhập khẩu

+

Thuế Nhập khẩu

Thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT phải nộp

=

Giá tính thuế GTGT

X

Thuế suất

(%)

Giá tính thuế GTGT và thuế suất tham khảo tại Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Luật thuế thu nhập doanh nghiệp)

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất (%)

 

Thu nhập tính thuế TNDN

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập miễn thuê

-

Các khoản lỗ theo quy định

 

Thu nhập chịu thuê

=

Doanh thu

-

Chi phí

+

Các khoản thu nhập khác

Thuế thu nhập cá nhân (Luật thuế thu nhập cá nhân)

Đối với cá nhân cư trú:

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

Thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu

X

Thuế suât

 

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất

 Thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Các khoản bảo hiểm

-

Các khoản được giảm trừ

Thu nhập từ đầu tư, chuyển nhượng vốn

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

Thuế suất

Thuế suất cụ thể, biểu thuế được quy định chị tiết tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

  •  58312
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…