Tổng hợp câu hỏi môn Luật chứng khoán

Chủ đề   RSS   
 • #469629 02/10/2017

  thanhtamlkt
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/11/2014
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 1228
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 32 lần


  Tổng hợp câu hỏi môn Luật chứng khoán

  Sau đây mình xin chia sẻ 45 câu hỏi dành cho các bạn đang học môn Luật chứng khoán:

  1.     Chứng khoán có những loại nào?

  2.     Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

  3.     Thị trường chứng khoán mang lại những lợi ích gì?

  4.     Nhà đầu tư mua bán chứng khoán trên thị trường phải đối mặt với những rủi ro gì?

  5.     Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng.

  6.     Phân biệt bảo lãnh phát hành chứng khoán và bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ dân sự

  7.     Phân biệt chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ?

  8.     Phạm vi tác động của chào bán chứng khoán ra công chúng?

  9.     So sánh quỹ đại chúng và quỹ thành viên

  10.   Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng gồm những gì?

  11.   Phân biêt quỹ đóng và quỹ mở

  12.   Phân phối chứng khoán trong chào bán chứng khoán ra công chúng được thực hiện như nào?

  13.   Chào bán chứng khoán ra công chúng bị đình chỉ khi nào? Thẩm quyền, thủ tục đình chỉ?

  14.   Chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ khi nào? Thẩm quyền, thủ tục hủy bỏ?

  15.   So sánh chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng và Doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng?

  16.   Trách nhiệm công bố thông tin của tổ chức chào bán chứng khoán riêng lẻ có gì khác so với tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng? Tại sao?

  17.   Hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ do công ty đại chúng thực hiện có gì khác so với hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ do doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng thực hiện?

  18.   Trách nhiệm công bố thông tin về phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp có gì khác so với phát hành cổ phiếu riêng lẻ? Tại sao?

  19.    Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ có gì khác so với điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ

  20.    Điểm khác biệt trong phát hành trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng với doanh nghiệp không phải công ty đại chúng là gì?

  21.    Phân biệt điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội.

  22.    Phân biệt điều kiện niêm yết trái phiếu tại Sở GDCK TP.HCM và Sở GDCK Hà Nội

  23.    Điều kiện trở thành thành viên giao dịch giữa HNX và HOSE?

  24.    Thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có những quyền và nghĩa vụ gì? Liên hệ quyền và nghĩa vụ của thành viên giao dịch với quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư?

  25.    Phân biệt công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ

  26.    So sánh công ty đầu tư chứng khoán và quỹ chứng khoán.

  27.    So sánh quỹ đại chúng và quỹ thành viên.

  28.    Phân biệt công ty chứng khoán với công ty đầu tư chứng khoán

  29.    So sánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ?

  30.    Công ty quản lý quỹ không được phép vay để tài trợ cho hoạt động của quỹ đại chúng. Tại sao?

  31.    Công ty đầu tư chứng khoán không được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Tại sao? 

  32.    Công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ quản lý không được tuyển dụng nhân sự. Tại sao?

  33.    So sánh danh mục đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ. Tại sao?

  34.    Vai trò của công ty quản lý quỹ trong hoạt động công ty đầu tư chứng khoán. Tại sao?

  35.    Ngân hàng giám sát là gì? Tại sao lại phải cần đến ngân hàng giám sát trong hoạt động kinh doanh chứng khoán?

  36.    Phân biệt quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

  37.    Phân biệt tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán

  38.    Phân biệt Tư vấn đầu tư chứng khoán và môi giới chứng khoán

  39.    Phân biệt Tự doanh chứng khoán và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

  40.    Phân tích địa vị pháp lý của Ủy ban chứng khoán nhà nước

  41.    Phân tích vai trò của Ủy ban chứng khoán nhà nước trong quản lý thị trường chứng khoán

  42.    Sự cần thiết của hoạt động quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

  43.    Chủ thể có thẩm quyền quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán là ai? Có vai trò như thế nào?

  44.    Phân tích nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

  45.    Công ty đầu tư chứng khoán không được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Tại sao? 

   

   
  12007 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhtamlkt vì bài viết hữu ích
  trang_u (03/10/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận