DanLuat
×

Thêm bình luận

Tổng giám đốc là thành viên của Hội đồng quản trị có cần giao kết hợp đồng lao động không?

(maianhdinh0710@gmail.com)

  •  1149
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…