Tóm tắt quy định mức hưởng lương hưu hàng tháng

Chủ đề   RSS   
 • #459161 28/06/2017

  maithanhloivn
  Top 500
  Male


  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2014
  Tổng số bài viết (267)
  Số điểm: 1833
  Cảm ơn: 35
  Được cảm ơn 42 lần


  Tóm tắt quy định mức hưởng lương hưu hàng tháng

  Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu X Lương bình quân đóng BHXH

  a. Tỷ lệ hưởng lương hưu:

  Trước 01/01/2018:

  - 15 năm đầu = 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (tương ứng với 15 năm đóng BHXH);

  - Và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2% (nam) hoặc 3% (nữ)

  *Lưu ý:

  - Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%.

  - Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

  Từ 01/01/2018:  mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

  - Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm

  - Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

  - và cộng thêm mỗi năm kế tiếp = 2%

  *Lưu ý: Mức hưởng lương hưu tối đa = 75%. Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động trừ 1% tỷ lệ.

  b. Cách tính bình quân tiền lương đóng BHXH:

  - Thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do nhà nước quy định:

  - 5 năm cuối, nếu tham gia BHXH h từ trước 1995

  - 6 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2001

  - 8 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2007

  - 10 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2016

  - 15 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2020

  - 20 năm cuối, nếu tham gia BHXH từ trước 2025

  - Toàn bộ thời gian, nếu tham gia BHXH từ 2025 trở đi

  - Thời gian đóng bhxh không theo thang bảng lương nhà nước: bình quân toàn bộ thời gian.

  - Có thời gian đóng bhxh theo lương nhà nước và không theo lương nhà nước, tính như sau: tính bình quân chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo tiền lương nhà nước thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên.

   
  1884 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận