DanLuat 2015

Tôi muốn xin mẫu Hợp đồng trông giữ xe ô tô qua đêm? Xin các bạn giúp đỡ. Cảm ơn nhiều

Chủ đề   RSS   
 • #52842 06/05/2010

  cdchk

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi muốn xin mẫu Hợp đồng trông giữ xe ô tô qua đêm? Xin các bạn giúp đỡ. Cảm ơn nhiều

  Tôi đang rất cần cái mẫu trông giữ xe ô tô qua đêm, Tòa nhà nơi tôi ở được phép trông giữ xe qua đêm, xin Luật sư có thể gửi cho cái mẫu của Hợp đồng được không? Rất cảm ơn Luật sư
   
  48775 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #51596   06/05/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5295)
  Số điểm: 50764
  Cảm ơn: 1840
  Được cảm ơn 3500 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Gửi bạn VoThiNhan!

  Dưới đây là mẫu hợp đồng chung bạn cần. Tuỳ vào thực tế mà bạn có thể sửa đổi, thêm bớt các điều khoản cho phù hợp.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ------------ 
  HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ XE ÔTÔ
  Hôm nay, ngày … tháng … năm ….

  Tại (địa điểm): ………………………………………………………………………………………………….

  Chúng tôi gồm có: 

  Bên A (Bên gởi tài sản)
  Ông (bà): ……………………………………………… Số CMND: ……………………………………
  Cấp ngày ……………………………………………………. Tại: …………………………………………..
  Điện thoại số: ………………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….

  Bên B (Bên giữ tài sản)
  Ông (bà): …………………………………………… Số CMND: ……………………………………
  Cấp ngày: ………………………………………………….. Tại: ……………………………………………
  Điện thoại số: ………………………………………………………………………………………………..
  Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….
  Hai bên sau khi bàn bạc đã thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau: 

  Điều 1: Đối tượng gửi, giữ:
  - Loại xe:……………………………………………… Biển kiểm soát:……………………………
  - Mô tả đặc điểm, tình trạng xe gửi giữ…………..

  Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán
  - Giá cả (theo qui định của Nhà nước, nếu không có thì 2 bên tự thỏa thuận).
  - Phương thức thanh toán:…………………….
  - Thời gian gửi…

  Điều 3: Nghĩa vụ của bên A
  - Thông báo các đặc tính của xe, nếu cần thiết.
  - Trả thù lao khi lấy lại xe
  - Trả phí tổn lưu xe khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại xe đã gửi.

  Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B
  - Bảo quản cẩn thận xe gửi giữ, không được sử dụng xe trong thời gian bảo quản.
  - Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng xe gửi giữ.

  Điều 5: Giải quyết tranh chấp
  - Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).
  - Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

  Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng
  Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….
  Hợp đồng này được lập thành ….. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản. 

                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                                Ký tên                                                                     Ký tên

   

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn BachThanhDC vì bài viết hữu ích
  tecem140787 (21/02/2011)
 • #71140   01/12/2010

  aulaccpa
  aulaccpa

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2010
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn bác rất nhiều.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-