Tôi muốn tổ chức một hội thảo ?

Chủ đề   RSS   
 • #221168 20/10/2012

  BadBoy17

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:20/10/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi muốn tổ chức một hội thảo ?

  Tôi muốn tổ chức một hội thảo về lối sống và các vấn đề tiêu cực của học sinh sinh viên thời nay cũng như các vấn đề liên quan, tôi không phải là người thuộc các cơ quan nhà nước ,vậy tôi có cần đăng kí giấy phép tổ chức hội thảo hay các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước không? và nếu có thì thủ tục là như thế nào?

   
  4316 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #221600   23/10/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6840)
  Số điểm: 79446
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3773 lần


  Bạn có thể nói sơ qua về quy mô hội thảo được không? Ngoài trời hay trong nhà? Có treo băng rôn khẩu hiệu....gì không và dự kiến treo ở đâu?

  Bạn cung cấp thông tin rõ một chút để các thành viên có cơ sở hướng dẫn.

  0917 313 339

   
  Báo quản trị |  
 • #497367   19/07/2018

  mongtho1710
  mongtho1710
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 57 lần


  Bạn được phép tổ chức hội nghị, hội thảo bất kỳ trừ trường hợp được quy định phải xin giấy phép tổ chức hội nghị hội thảo theo văn bản pháp luật hiện hành. Cụ thể: 

  1. Hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài được quy định tại Quyết định 76/2010/QD-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; và Quyết định 23/2013/QD-UBND ngày 23/7/2013 của UBND TP.HCM về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn TP.HCM.

  2. Hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

   
  Báo quản trị |  
 • #501713   09/09/2018

  giangthingochuong
  giangthingochuong
  Top 200
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2018
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2012
  Cảm ơn: 55
  Được cảm ơn 25 lần


  Căn cứ vào Điều 3 của Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg quy định Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thì tổ chức hội thảo phải được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền như Thủ tướng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, địa phương tùy theo tính chất của hội nghị hội thảo quốc tế.

  "Điều 3. Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

  1. Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế sau:

  a) Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao, thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế.

  b) Hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, biên giới lãnh thổ hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

  2. Thủ trưởng cơ quan Trung ương, địa phương quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, địa phương mình và cho phép các đơn vị trực thuộc, các tổ chức nước ngoài được tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, phù hợp với quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, địa phương theo quy định hiện hành.

  3. Các cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng."

  Trong trường hợp, đối với việc tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo mà không có yếu tố nước ngoài cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp phép cho bạn là UBND cấp tỉnh và Sở liên quan tùy theo tính chất của sự kiện hội nghị đó sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể trong các Quyết định của UBND tỉnh.

  Ngoài ra, đối với các hội nghị, sự kiện được tổ chức tại địa phương: nếu sự kiện được tổ chức trên quy mô nhiều tỉnh, bạn cần xin cấp phép tại một tỉnh, sau đó trình Giấy phép đã xin ở tỉnh đó tại địa phương tổ chức sự kiện. Mỗi địa phương sẽ có những quy định riêng nên tốt nhất, bạn cần làm việc với cơ quan chức năng của đại phương đó để nắm rõ hơn những thủ tục cần làm.

  Cập nhật bởi giangthingochuong ngày 09/09/2018 11:39:02 SA
   
  Báo quản trị |