DanLuat
×

Thêm bình luận

Tôi muốn hỏi về việc giữ tiền lương và trợ cấp thôi việc của tôi tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim

(PhuongLoan0312)

  •  3402
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…