"Tội không tố giác tội phạm" theo quy định mới

Chủ đề   RSS   
 • #512110 13/01/2019

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8149
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 445 lần


  "Tội không tố giác tội phạm" theo quy định mới

  Bài viết sẽ đề cập một số điểm mới của Bộ luật hình sự (BLHS) sửa đổi, bổ sung năm 2017 so  với Bộ luật hình sự 2015 về Tội không tố giác tội phạm thể hiện sự hoàn thiện pháp luật hình sự, phù hợp với thực tiễn công tác phòng chống tội phạm.

  BLHS 2015

  BLHS sửa đổi, bổ sung 2017

  Điều 19. Không tố giác tội phạm

  1. Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong những trường hợp quy định tại Điều 389 của Bộ luật này.

  2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này.

  3. Người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp không tố giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được khi thực hiện nhiệm vụ bào chữa, trừ trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này.

  Điều 19. Không tố giác tội phạm

  1. Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm quy định tại Điều 390 của Bộ luật này.

  2. Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

  3. Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.

   

  Theo đó, BLHS sửa đổi năm 2017 đã có những thay đổi so với BLHS 2015 về tội không tố giác tội phạm như sau:

  -  Thứ nhất, mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm

  BLHS sửa đổi, bổ sung 2017 đã không chỉ bó hẹp tội không tố giác tội phạm chỉ trong những trường quy định tại Điều 389 BLHS như BLHS 2015 nữa mà theo hướng mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình tự về hành vi không tố giác tội phạm, còn phải chịu trách nhiệm cả một trong các tội phạm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 14.

  Như vậy, miễn “Người nào biết rõ một trong các tội phạm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 14 của Bộ luật này đang được chuẩn bị hoặc một trong các tội phạm quy định tại Điều 389 của Bộ luật này đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm”. Thiết nghĩa sự thay đổi theo hướng mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự trên là phù hợp, điề này làm cho pháp luật thực sự thể hiện được tính nghiêm minh và đảm bảo mục đích đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

   

  Thứ hai, mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người bào chữa về hành vi không tố giác thân chủ

  BLHS sửa đổi, bổ sung 2017 đã mở rộng hơn phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người bào chữa về hành vi không tố giác thông qua việc quy định: người bào chữa phải chịu trách nhiệm hình sự nếu “không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa”.

  BLHS sửa đổi, bổ sung 2017 không chỉ còn bó hẹp đối với việc không tố giác những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 389 như BLHS 2015 trước đó.

  BLHS sửa đổi 2017 quy định rõ việc chịu trách nhiệm hình sự của người bào chữa trong trường hợp không tố giác tội phạm như trên là hoàn toàn phù hợp, đảm bảo được nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa và đáp ứng đầy đủ hơn, hiệu quả hơn cho công tác đấu tranh, phòng ngừa và chống các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác. Chúng ta có thể lý giải do chế định bào chữa trong luật hình sự là nhằm hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người bị buộc tội, nhưng nếu vì bảo vệ quyền lợi của người phạm tội mà cố tình không tố giác những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác thì hệ quả của nó vô cùng lớn.

   

   
  4930 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #512119   13/01/2019

  tientaetae
  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Pháp luật mở rộng phạm vi và đối tượng của quy định không tố giác tội phạm để hạn chế việc bỏ lọt tội phạm, gây mật trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên mình nghĩ không dễ dàng để biết được những người trên có biết được việc đối tượng đó có phạm tội hay không? Bởi lẽ những người ở trên thường có mối quan hệ thân thích hoặc gắn bỏ thì không dễ dàng gì người phạm tội khai nhận vì thường chỉ có những người này mới biết rõ về hành vi của nhau.

   
  Báo quản trị |  
 • #512120   13/01/2019

  hoangtung2402
  hoangtung2402
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2018
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 2552
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Mình thấy việc pháp luật hình sự mới nhất của nước ta có quy định về việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi không tố giác tội phạm và mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người bào chữa về hành vi không tố giác thân chủ về một số tội cụ thể là hoàn toàn hợp lý và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự xẫ hội của đất nước.

   
  Báo quản trị |