Tội giao cấu với trẻ em

Chủ đề   RSS   
 • #171837 14/03/2012

  Mrpinklaw

  Male
  Mầm

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 613
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 0 lần


  Tội giao cấu với trẻ em

  Luật sư cho em hỏi: 
  Điều kiện về độ tuổi của chủ thể, của nạn nhân trong các tội quan hệ tình dục với trẻ em. Và những qui định về khung hình phạt cho từng hành vi tương ứng với độ tuổi đó.
  Xin cảm ơn!
   
  48359 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

3 Trang 123>
Thảo luận
 • #171864   14/03/2012

  LuatSuDuongVanMai
  LuatSuDuongVanMai
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/10/2010
  Tổng số bài viết (4951)
  Số điểm: 29193
  Cảm ơn: 20
  Được cảm ơn 1829 lần
  Lawyer

  Chào em!
  Nội dung em hỏi em có thể tìm hiểu tại các điều luật sau:
  Điều 111. Tội hiếp dâm
  1. 1.Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
  2. 2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
   a) Có tổ chức;
   b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
   c) Nhiều người hiếp một người;
   d) Phạm tội nhiều lần;
   đ) Đối với nhiều người;
   e) Có tính chất loạn luân;
   g) Làm nạn nhân có thai;
   h) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
   i) Tái phạm nguy hiểm.
  3. 3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
   a) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
   b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
   c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
  4. 4.Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

  5. 5.Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
  6. Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em
  1. 1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
  2. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:
   a) Có tính chất loạn luân;
   b) Làm nạn nhân có thai;
   c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
   d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
   đ) Tái phạm nguy hiểm.
  3. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
   a) Có tổ chức;
   b) Nhiều người hiếp một người;
   c) Phạm tội nhiều lần;
   d) Đối với nhiều người;
   đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
   e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
   g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;
  4. 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ mười ba tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
  5. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

  Điều 113. Tội cưỡng dâm
  1. 1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
  2. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
   a) Nhiều người cưỡng dâm một người;
   b) Cưỡng dâm nhiều lần;
   c) Cưỡng dâm nhiều người;
   d) Có tính chất loạn luân;
   đ) Làm nạn nhân có thai;
   e) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
   g) Tái phạm nguy hiểm.
  3. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười tám năm:
   a) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
   b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
   c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
  4. 4. Cưỡng dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

      Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

  5. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
  6. Điều 114. Tội cưỡng dâm trẻ em
  1. 1. Người nào cưỡng dâm trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.
  2. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
   a) Có tính chất loạn luân;
   b) Làm nạn nhân có thai;
   c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
   d) Tái phạm nguy hiểm.
  3. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
   a) Nhiều người cưỡng dâm một người;
   b) Phạm tội nhiều lần;
   c) Đối với nhiều người;
   d) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
   đ) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;.
   e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.
  4. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
  5. Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em
  1. 1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
  2. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
   a) Phạm tội nhiều lần;
   b) Đối với nhiều người;
   c) Có tính chất loạn luân;
   d) Làm nạn nhân có thai;
   đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.
  3. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
   a) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
   b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.
   Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em
  1. 1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:
   a) Phạm tội nhiều lần;
   b) Đối với nhiều trẻ em;
   c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
   d) Gây hậu quả nghiêm trọng;
   đ) Tái phạm nguy hiểm.
  3. 3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.
  4. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

  Trong nhóm các tội liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em được quy định như trên thì chủ thể- người bị hại luôn là người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi), tùy thuộc vào độ tuổi của người bị hại mà pháp luật quy định các hình phạt và mức phạt khác nhau đối với chủ thể thực hiện hành vi.
  Chúc em khỏe và thành công!


  Luật sư: DƯƠNG VĂN MAI - CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG - TƯ VẤN LUẬT GỌI 1900 6280

  Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  Email: Lsduongmai@gmail.com - http://www.luatbachduong.vn

  Lĩnh vực hoạt động:

  1. Tư vấn pháp luật http://luatbachduong.vn/luat-su-tu-van

  2. Luật sư giải quyết các vụ án hình sự, tranh chấp: dân sự, kinh tế, thương mại, đất đai, thừa kế di chúc,Ly hôn... http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-tham-gia-to-tung

  3. Luật sư đại diện ngoài tố tụng http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/luat-su-dai-dien-ngoai-to-tung

  4. Dịch vụ pháp lý khác - http://luatbachduong.vn/dich-vu-phap-ly/cac-dich-vu-phap-ly-khac

   
  Báo quản trị |  
 • #171895   14/03/2012

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1350 lần
  Moderator


  Điều kiện về chủ thể
  Chủ thể thường (trừ tội giao cấu với trẻ em , dâm ô với trẻ em thì chủ thể phải là người đã thành niên).
  Nạn nhân: Tùy từng tội để xác định
  + Hiếp dâm trẻ em: nạn nhân là người dưới 16
  + Cưỡng dâm trẻ em: từ đủ 13 đến dưới 16
  + Giao cấu với trẻ em: Từ đủ 13 đến dưới 16
  + Dâm ô với trẻ em: dưới 16 tuổi
  Khung hình phạt cụ thể bạn tham khảo các điều luật mà luật sư đã dẫn ra.
  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm Chương X BLHS về quy định đối với người chưa thành niên phạm tội để hiểu thêm về quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội.

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
 • #172004   14/03/2012
  Được đánh dấu trả lời

  Mrpinklaw
  Mrpinklaw

  Male
  Mầm

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 613
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn luật sư. Điều em muốn hỏi ở đây là nếu như người thành niên giao cấu với người từ 16-18 tuổi, hoặc người chưa đủ 18 tuổi giao cấu với người chưa thành niên thì thế nào? Liệu đây có phải là lổ hổng của Luật Việt Nam hiện nay không?
   
  Báo quản trị |  
 • #172010   15/03/2012

  longquochan
  longquochan
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2012
  Tổng số bài viết (799)
  Số điểm: 7274
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 443 lần


  Chào bạn
  Nếu như người thành niên mà phạm tội hiếp dâm với người từ 16-18 thì xử theo tội hiếp dâm bình thường.Từ 16-18 tuổi người ta không gọi là giao cấu nữa rồi bạn à.Gọi là bị hiếp dâm điều 111 BLHS hoặc cưỡng dâm theo khoản 4 điều 113 BLHS.
  Với người chưa đủ tuổi vị thành niên có 2 trường hợp theo điều 12 BLHS
  1.Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi loại tội phạm
  Tuy nhiên người  từ 16-dưới 18 tuổi thì không áp dụng hình phạt tử hình và chung thân.án phạt cao nhất chỉ có thể là 18 năm tù.
  2.Người từ đủ 14 tuổi trở lên,nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
  tội rất nghiêm trong có án từ 7-15 năm tù
  tội đặc biết nghiêm trọng trên 15 năm tù.

  Tư vấn pháp luật miễn phí qua gmail: hoangtunglkd.neu@gmail.com.

  Hãy nhớ rằng những gì bạn biết chỉ là một hạt cát, còn những điều bạn chưa biết mới đúng là một đại dương.

  Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công,nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại !!!

   
  Báo quản trị |  
 • #172026   15/03/2012

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1350 lần
  Moderator

  Người đã thành niên giao cấu thuận tình với người từ đủ 16 tới dưới 18 thì không phạm tội. Nếu giao cấu không thuận tình thì tùy từng trường hợp phạm tội hiếp dâm hoặc cưỡng dâm với tình tiết tăng nặng định khung là "... với người chưa thành niên".
  Đối với trường hợp người phạm tội chưa đủ 18 tuổi cũng tương tự như phân tích trên. Tuy nhiên về TNHS đối với những người này sẽ được giảm nhẹ hơn so với người đã thành niên phạm tội.
  Bạn nói, liệu đó có phải là lỗ hổng của pháp luật hay không thì xin trả lời với bạn là không. Bởi lẽ, nhận thức xã hội của những đối tượng chưa thành niên đầy đủ hơn so với trẻ em. Họ có thể nhận biết được hành vi của mình là đúng hay sai. Do đó, Mức độ bảo vệ của nhà nước đối với các đối tượng này sẽ giảm đi so với đối tượng là trẻ em. Hơn nữa, quy định như vậy cũng là để phù hợp hơn đối với luật hôn nhân gia đình (cho phép người 17 tuổi là nữ được kết hôn - 17 tuổi được tính là 16 tuổi + 1 ngày).

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhdv352 vì bài viết hữu ích
  buihuyentb (16/03/2012)
 • #172218   15/03/2012

  kajnodo92
  kajnodo92
  Top 100
  Male
  Lớp 12

  Sơn La, Việt Nam
  Tham gia:26/03/2011
  Tổng số bài viết (572)
  Số điểm: 18506
  Cảm ơn: 168
  Được cảm ơn 251 lần


  anhdv352 viết:
   Do đó, Mức độ bảo vệ của nhà nước đối với các đối tượng này sẽ giảm đi so với đối tượng là trẻ em. Hơn nữa, quy định như vậy cũng là để phù hợp hơn đối với luật hôn nhân gia đình (cho phép người 17 tuổi là nữ được kết hôn - 17 tuổi được tính là 16 tuổi + 1 ngày).

  Hình như chị anhdv352 có chút nhầm lẫn. Độ tuổi kết hôn của nữ hiện nay là 18 tuổi (tính là 17+1 ngày) mà

  Tư vấn pháp luật miễn phí - Đất đai - Thừa kế - Hôn nhân gia đình

  Đoàn Ngọc Khải - 0965354008 - khai.doanngoc@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kajnodo92 vì bài viết hữu ích
  anhdv352 (15/03/2012)
 • #172240   15/03/2012

  anhdv352
  anhdv352
  Top 25
  Female
  Lớp 12

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/12/2010
  Tổng số bài viết (2388)
  Số điểm: 23782
  Cảm ơn: 826
  Được cảm ơn 1350 lần
  Moderator

  Hihi, thank kajnodo92. Chị nhầm thiệt. Ngại quá.

  Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!

   
  Báo quản trị |  
 • #177459   10/04/2012

  kimlee1211
  kimlee1211

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/04/2012
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  cho em hỏi nếu một người (thành niên) thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ 15t, nhưng những lần sau có sự đồng thuận và chủ động của nạn nhân. vậy người phạm tội sẽ bị khép tội hiếp dâm trẻ em nhiều lần hay tội giao cấu nhiều lần?
   
  Báo quản trị |  
 • #177491   10/04/2012

  longquochan
  longquochan
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2012
  Tổng số bài viết (799)
  Số điểm: 7274
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 443 lần


  1. Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em
  1. 1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
  2. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:
   a) Có tính chất loạn luân;
   b) Làm nạn nhân có thai;
   c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
   d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
   đ) Tái phạm nguy hiểm.
  3. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
   a) Có tổ chức;
   b) Nhiều người hiếp một người;
   c) Phạm tội nhiều lần;
   d) Đối với nhiều người;
   đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
   e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
   g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;
  4. 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ mười ba tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
  5. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

  1. Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em
  1. 1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
  2. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
   a) Phạm tội nhiều lần;
   b) Đối với nhiều người;
   c) Có tính chất loạn luân;
   d) Làm nạn nhân có thai;
   đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.
  3. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
   a) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
   b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.
   Từ 2 điều trên bạn có thể tổng hợp hình phạt rồi.

  Tư vấn pháp luật miễn phí qua gmail: hoangtunglkd.neu@gmail.com.

  Hãy nhớ rằng những gì bạn biết chỉ là một hạt cát, còn những điều bạn chưa biết mới đúng là một đại dương.

  Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công,nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại !!!

   
  Báo quản trị |  
 • #177805   11/04/2012

  kimlee1211
  kimlee1211

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/04/2012
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  mình thấy câu hỏi của mình vẫn chưa được giải đáp. trường hợp lầ đầu là hiếp dâm, những lần tiếp theo có sự đồng thuận của nạn nhân, như vậy các trường hợp sau rơi vào tội giao cấu với trẻ em. như vậy vẫn được xem là hiếp dâm nhiều lần ah? rõ ràng giữa tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em từ đủ 13t đến dưới 16t khác nhau là ở sự tự nguyện mà
   
  Báo quản trị |  
 • #177812   11/04/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14565)
  Số điểm: 100855
  Cảm ơn: 3323
  Được cảm ơn 5156 lần
  SMod

  Bạn tham khảo điều 115 bên trên sẽ thấy câu trả lời ngay thôi.
   
  Báo quản trị |  
 • #177848   12/04/2012

  longquochan
  longquochan
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2012
  Tổng số bài viết (799)
  Số điểm: 7274
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 443 lần


  Chào bạn tại khoản 1 điều 112 có quy định về tội hiếp dâm trẻ em.
  #fff8df;">1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
  Hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực để thực hiên dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ.Ở điều 112 có quy định rõ về trường hợp đối với trẻ em vì đây là các đối tượng chưa phát triển hết về mặt nhận thức cũng như khả năng tự vệ nên cần được bảo vệ.
  Còn tại điều 115 có quy định về tôi giao cấu với trẻ em.Khi một người thành niên có quan hệ với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì dù là có tự nguyện hay không thì vẫn phải chịu hình phạt như bình thường.
  Sự khác nhau về 2 điều mà bạn và tôi nói ở trên đó là sự nghiêm trọng của từng vấn đề.
  Hành vi hiếp dâm bao giờ cũng nguy hiểm hơn hành vi giao cấu.

  Tư vấn pháp luật miễn phí qua gmail: hoangtunglkd.neu@gmail.com.

  Hãy nhớ rằng những gì bạn biết chỉ là một hạt cát, còn những điều bạn chưa biết mới đúng là một đại dương.

  Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công,nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại !!!

   
  Báo quản trị |  
 • #178470   14/04/2012

  kimlee1211
  kimlee1211

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/04/2012
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


      Mình xin có ý kiến về quan điểm trên của bạn :
  " với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì dù là có tự nguyện hay không thì vẫn phải chịu hình phạt như bình thường.
  Sự khác nhau về 2 điều mà bạn và tôi nói ở trên đó là sự nghiêm trọng của từng vấn đề.
  Hành vi hiếp dâm bao giờ cũng nguy hiểm hơn hành vi giao cấu".
  Mình nghĩ yếu tố có hay không sự đồng thuận của nạn nhân là căn cứ quan trọng nhất để phân biệt tội giao cấu với trẻ em với tội hiếp dâm trẻ em. Bởi nếu một người có hành vi quan hệ với trẻ trong độ tuổi từ 13 đến dưới 16t, luật hình sự quy định hai điều luật về hai tội khác nhau: Điều 112 BLHS tội hiếp dâm trẻ em và Điều 115 BLHS tội giao cấu với trẻ em với hai khung hình phạt khác nhau . trong khi đó tại khoản 1 điều 111 BLHS điều giải thích như thế nào là hiếp dâm có nói : Hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực để thực hiên dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. như vậy rõ ràng ở đây để phân biệt giữa hai tội hiếp dâm và giao cấu ( dấu hiệu định tội) phải căn cứ vào sự tự nguyện hay không tự nguyện của nạn nhân. thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp 1 người thành niên quan hệ với nạn nhân là trẻ từ 13 đến dưới 16t nhưng cả hai có quan hệ tình cảm, là người yêu của nhau và họ cùng tự nguyện. trường hợp này chỉ bị coi là giao cấu với trẻ em theo Điều 115 chứ ko phải là hiếp dâm theo Điều 112. mặt khác trường hợp ngoại lệ nếu quan hệ với trẻ dưới 13t, trong mọi trường hợp đều được coi là hiếp dâm trẻ em. với độ tuổi này mới đúng là không xét đến yếu tố tự nguyện hay không tự nguyện do đặc điểm tâm sinh lí của trẻ chưa đủ nhận thức.
   Chút ý kiến. Thân!
   
  Báo quản trị |  
 • #178674   15/04/2012

  longquochan
  longquochan
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2012
  Tổng số bài viết (799)
  Số điểm: 7274
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 443 lần


  Cảm ơn bạn về ý kiến đóng góp cho bài của mình hoàn chỉnh và rõ ràng hơn.Từ phân tích trện của bạn thì bạn có thể rút ra kết luận rồi .Hành vi đầu tiên là hiếp dâm và các hành vi tiếp theo sẽ là giao cấu.Có phải điều mà bạn thắc mắc ở đây chính là ý muốn chủ quan của nạn nhân hay là cách quy định tội và khung hình phạt của luật pháp quy định về tội danh trên.

  Tư vấn pháp luật miễn phí qua gmail: hoangtunglkd.neu@gmail.com.

  Hãy nhớ rằng những gì bạn biết chỉ là một hạt cát, còn những điều bạn chưa biết mới đúng là một đại dương.

  Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công,nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại !!!

   
  Báo quản trị |  
 • #179497   18/04/2012

  kimlee1211
  kimlee1211

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/04/2012
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  thế mình có một tinhf huống thế này bạn giải đáp giùm mình nhé. nếu một người thục hiện hành vi hiếp dâm với trẻ 15t, lần thứ 2,3 nạn nhân chủ động. đây được xem là trường hợp hiếp dâm với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội nhiều lần, hay quy thành 2 tội: hiếp dâm với lần thứ nhất và giao cấu với trẻ em với lần thứ 2,3, hoặc bạn có cách giải đáp nào khác nữa?
   
  Báo quản trị |  
 • #179515   19/04/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14565)
  Số điểm: 100855
  Cảm ơn: 3323
  Được cảm ơn 5156 lần
  SMod

  Tình huống mới của khác gì với bài này nhỉ ?
   
  Báo quản trị |  
 • #179623   19/04/2012

  longquochan
  longquochan
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2012
  Tổng số bài viết (799)
  Số điểm: 7274
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 443 lần


  Chào bạn
  Mình xin nhắc lại
  Hiếp dâm  là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ
  Với trường hợp mà bạn đưa ra như tình hướng trên thì mình có ý kiến như sau
  1.Với trường hợp tội phạm thực hiện hiếp dâm 1 lần và lần này trái với ý muốn của nạn nhânlần thứ 2,3 nạn nhân chủ động
  Lần thứ nhất áp dụng 
  1. Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em
  1. 1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
  2. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:
   a) Có tính chất loạn luân;
   b) Làm nạn nhân có thai;
   c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
   d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
   đ) Tái phạm nguy hiểm.
  3. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
   a) Có tổ chức;
   b) Nhiều người hiếp một người;
   c) Phạm tội nhiều lần;
   d) Đối với nhiều người;
   đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
   e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
   g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;
  4. 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ mười ba tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
  5. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
  6. Các lần tiếp theo do ý muôn chủ quan,tự nguyện của nạn nhân nên áp dụng 
   1. Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em
   1. 1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
   2. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
    a) Phạm tội nhiều lần;
    b) Đối với nhiều người;
    c) Có tính chất loạn luân;
    d) Làm nạn nhân có thai;
    đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.
   3. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
    a) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
    b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.
    Tùy từng trường hợp cụ thể để xác định mực độ nguy hiểm của tội phạm qua đó tổng hợp khung hình phạt ở 2 điều 112 và 115 BLHS.
    2.Với trường hợp hiếp dâm nhiều lần,tức là hiếp dâm 1 lần các lần sau vẫn lặp lại hành vi này và trái với ý muốn của nạn nhân,ở đây có sự khác biệt với TH1.Nguyên tắc áp dụng điều 
    1. Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em
    1. 1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ mười ba tuổi đến dưới mười sáu tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
    2. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:
     a) Có tính chất loạn luân;
     b) Làm nạn nhân có thai;
     c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
     d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;
     đ) Tái phạm nguy hiểm.
    3. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
     a) Có tổ chức;
     b) Nhiều người hiếp một người;
     c) Phạm tội nhiều lần;
     d) Đối với nhiều người;
     đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
     e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;
     g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;
    4. 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ mười ba tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
    5. 5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
    6. ở đây bạn có thể áp dụng khoản g,h tại điều 48 BLHS về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự rồi đó.
    7. Thân


  Cập nhật bởi longquochan ngày 19/04/2012 10:53:58 SA

  Tư vấn pháp luật miễn phí qua gmail: hoangtunglkd.neu@gmail.com.

  Hãy nhớ rằng những gì bạn biết chỉ là một hạt cát, còn những điều bạn chưa biết mới đúng là một đại dương.

  Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công,nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại !!!

   
  Báo quản trị |  
 • #179668   19/04/2012

  longquochan
  longquochan
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2012
  Tổng số bài viết (799)
  Số điểm: 7274
  Cảm ơn: 215
  Được cảm ơn 443 lần


  ntdieu viết:
  Tình huống mới của khác gì với bài này nhỉ ?
   
  Chị ơi chính là bài đó mà,nhưng khác nhau ở chỗ ý muốn chủ quan của chủ thê.
  1 chỗ là nạn nhân đồng ý thì mắc tội giao cấu với trẻ em,một chỗ là nạn nhân bị hiếp dâm trái với mong muốn của nạn nhân thì mắc tội hiếp dâm trẻ em
  ĐÓ là sự khác nhau cơ bản,sau này khi nạn nhân đã đạt độ tuổi trên 16 và dưới 18 thì đã khác rất nhiều
  Nếu không thuận tình vẫn gọi là hiếp dâm qua đó kẻ phạm tội phải chịu về tội hiếp dâm
  Nếu thuận tình thì người có quan hệ tình dục với người kia không còn mắc tội nữa rồi.
  Do đó khác nhau rất nhiều.
  Hehe

  Tư vấn pháp luật miễn phí qua gmail: hoangtunglkd.neu@gmail.com.

  Hãy nhớ rằng những gì bạn biết chỉ là một hạt cát, còn những điều bạn chưa biết mới đúng là một đại dương.

  Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công,nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại !!!

   
  Báo quản trị |  
 • #179813   19/04/2012

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14565)
  Số điểm: 100855
  Cảm ơn: 3323
  Được cảm ơn 5156 lần
  SMod

  longquochan viết:
  ntdieu viết:
  Tình huống mới của khác gì với bài này nhỉ ?
   
  Chị ơi chính là bài đó mà,nhưng khác nhau ở chỗ ý muốn chủ quan của chủ thê.
  1 chỗ là nạn nhân đồng ý thì mắc tội giao cấu với trẻ em,một chỗ là nạn nhân bị hiếp dâm trái với mong muốn của nạn nhân thì mắc tội hiếp dâm trẻ em
  ĐÓ là sự khác nhau cơ bản,sau này khi nạn nhân đã đạt độ tuổi trên 16 và dưới 18 thì đã khác rất nhiều
  Nếu không thuận tình vẫn gọi là hiếp dâm qua đó kẻ phạm tội phải chịu về tội hiếp dâm
  Nếu thuận tình thì người có quan hệ tình dục với người kia không còn mắc tội nữa rồi.
  Do đó khác nhau rất nhiều.
  Hehe


  Cám ơn bạn đã trả lời, nhưng tôi không hỏi chuyện đó emoticon

  Ý của tôi là hai bài hỏi của 
   
  Báo quản trị |  
 • #179952   20/04/2012

  boyluat
  boyluat
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Thái Nguyên, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2010
  Tổng số bài viết (1808)
  Số điểm: 19520
  Cảm ơn: 358
  Được cảm ơn 807 lần


  kimlee1211 viết:
  cho em hỏi nếu một người (thành niên) thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ 15t, nhưng những lần sau có sự đồng thuận và chủ động của nạn nhân. vậy người phạm tội sẽ bị khép tội hiếp dâm trẻ em nhiều lần hay tội giao cấu nhiều lần?


  Phạm cả 2 tội bạn ạ. Vì tính chất của hành vi quan hệ tình dục lần 1 với các lần sau đó là khác nhau.

  Với luật sư, nói phải có căn cứ, có lý, có tình thì hãng nói. Nói chung chung, nói vu vơ, nói tránh đụng chạm thì tốt nhất là đừng nói.

  Làm thì làm làm dứt khoát, làm cẩn thận. Làm mà sợ đầu sợ đuôi, làm không đến đầu đến đũa thì tốt nhất là đừng làm.

  Còn luật sư mà nghĩ cái này, nói cái kia; nói một đằng, làm một nẻo thì tốt nhất là nên về quê chăn vịt.

  Vinh Quang l Trợ lý Luật sư - CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.luatvietkim.com)

  M: 0934.666.282 - E: vinhquang@luatvietkim.com - Ad: P1705 - Đ3, 15 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

   
  Báo quản trị |