DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung thủ tục hải quan và thuế tại Thông tư 38/2015/TT-BTC

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu. Theo đó những thay đổi đáng chú ý về thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu bao gồm như sau:

 

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2: Doanh nghiệp thừa kế không còn được hưởng ưu đãi thủ tục nộp thuế hàng nhập khẩu của doanh nghiệp cũ

 Ngoài ra quy định tại dự thảo đã bãi bỏ quy định về thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, bị chia, bị tách khi nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

 

2. Quy định cụ thể đối tượng “người nước ngoài” khi khai hải quan

- Bãi bỏ quy định “khi thực hiện thủ tục xét miễn thuế, người khai hải quan, người nộp thuế không phải nộp tờ khai hải quan”

- Hồ sơ hải quan nộp qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan được dung làm căn cứ để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ

- Sửa đổi khái niệm “người nước ngoài” thành “cá nhân và tổ chức nước ngoài”

 

3. Bổ sung vào hồ sơ Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu một số giấy tờ như sau:

- Hóa đơn thương mại đối với hàng hóa có thể xuất khẩu: 01 bản chụp

- Chứng từ xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: 01 bản chụp.

- Chứng từ xác nhận hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định pháp luật  chuyên ngành: 01 bản chụp

- Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính

4. Bổ sung hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu những giấy tờ, tài liệu sau:

- Đối với hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phu thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thay cho hóa đơn thương mại.

- Vận đơn được gửi đến cơ quan hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan không phải nộp cho cơ quan hải quan

 

5. Hồ sơ bổ sung (ngoài hồ sơ hải quan) theo quy định đối với một số trường hợp đặc biệt:

- Đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, khi làm thủ tục tạm nhập và tái xuất, hồ sơ hải quan phải có hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 01 bản chụp;

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng, hồ sơ hải quan phải có:

- Giấy phép của Bộ, ngành cho phép thay đổi mục đích sử dụng hoặc xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa theo quy định phải có giấy phép: 01 bản chính;

- Văn bản thỏa thuận với phía nước ngoài về việc thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu hàng hóa đối với hàng hóa gia công, thuê mượn của tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc hợp đồng mua, bán hàng hóa miễn thuế, không chịu thuế, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập: 01 bản chụp.

 

6. Thay đổi quy định về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa miễn thuế:

- Trường hợp khai danh sách hàng hóa miễn thuế thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của của quan hải quan thì người khai hải quan không cần nộp danh mục, phiếu theo dõi trừ lùi nhưng phải kê khai đầy đủ.

 - Hồ sơ hải quan được nộp cho cơ quan hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Các chứng từ gửi kèm có thể dùng bản chụp hoặc scan. Nếu là hồ sơ giấy thì nộp cho cơ quan hải quan khi khai hải quan.

(Còn tiếp...)

  •  5565
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…