Toàn văn điểm mới Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #331397 03/07/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4331 lần


  Toàn văn điểm mới Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 76/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/8/2014) hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý sau:

  1. Xác định tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất

  Việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được thực hiện theo điều 4 Nghị định số 45; hướng dẫn một số nội dung về xác định tiền sử dụng đất phải nộp đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá; hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

  (Điều 3 Thông tư 76 hướng dẫn điều 4 Nghị định 45)

  2. Xác định tiền sử dụng đất khi tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất

  Khi chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức kinh tế phải nộp tiền sử dụng đất theo khoản 1 điều 5 Nghị định 45; hướng dẫn việc nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với các trường hợp sau:

  - Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc nhà ở để bán kết hợp với cho thuê.

  - Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân; đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được giao có thời hạn (mà người sử dụng đất trước đó đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc nhà ở để bán kết hợp với cho thuê hoặc dự án xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa.

  - Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (đang sử dụng hoặc có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng) sang đất ở.

  (Điều 4 Thông tư 76 hướng dẫn khoản 1 điều 5 Nghị định 45)

  3. Xác định tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở

  Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất theo khoản 2 điều 5 Nghị định 45; hướng dẫn việc nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đối với các trường hợp sau:

  - Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất.

  - Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở.

  (Điều 5 Thông tư 76 hướng dẫn khoản 2 điều 5 Nghị định 45)

  4. Phân bổ tiền sử dụng đất đối với công trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với đất

  Việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng tại khoản 3 điều 4 Nghị định 45 được thực hiện như sau:

  - Đối với công trình xây dựng là nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho từng đối tượng sử dụng theo hệ số phân bổ nhân (x) với diện tích nhà của từng đối tượng sử dụng như sau:

  + Hệ số phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa diện tích đất xây dựng nhà và tổng diện tích nhà của các đối tượng sử dụng.

  + Trường hợp nhà có tầng hầm thì 50% diện tích tầng hầm được cộng vào tổng diện tích nhà của các đối tượng sử dụng để tính hệ số phân bổ.

  Trường hợp diện tích các tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu chung của các đối tượng sinh sống trong toà nhà thì diện tích các tầng hầm được phân bổ đều cho các đối tượng sử dụng nhà.

  Trường hợp diện tích các tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì diện tích các tầng hầm được phân bổ để tính thu tiền sử dụng đất cho đối tượng là chủ đầu tư.

  - Đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê thì thực hiện phân bổ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

  (Điều 6 Thông tư 76 hướng dẫn khoản 3 điều 4 Nghị định 45)

  (Còn nữa)

   
  7580 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  huuchanh (04/07/2014) Ls.NguyenHuyLong (03/07/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #331526   04/07/2014

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4331 lần


  Toàn văn điểm mới Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất (Phần 2)

  5. Xác định tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004

   Việc xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/ 2004 được thực hiện theo quy định tại điều 8 Nghị định 45.

  Đồng thời quy định chi tiết Giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất khi xác định tiền sử dụng đất.

  (Điều 8 Thông tư 76 hướng dẫn điều 8 Nghị định 45)

  6. Hướng dẫn Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất

  1. Đối với tổ chức kinh tế

  a) Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền sử dụng đất: căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất và bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp, cơ quan thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.

  b) Trường hợp áp dụng các phương pháp so sánh, chiết trừ, thu nhập, thặng dư để tính thu tiền sử dụng đất: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp; giá đất tính thu tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có) do cơ quan tài chính xác định; cơ quan thuế thực hiện xác định và thông báo tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế.

  Cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi thu nộp tiền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

  a) Trường hợp được Nhà nước giao đất ở mới, được chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, được công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) mà giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất:

  Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất).

  Căn cứ hồ sơ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế căn cứ vào Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất để xác định tiền sử dụng đất phải nộp và thông báo cho hộ gia đình, cá nhân.

  Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định tiền sử dụng đất phải nộp thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để bổ sung hồ sơ.

  b) Trường hợp giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo các phương pháp thu nhập, thặng dư, chiết trừ, so sánh: căn cứ hồ sơ địa chính do cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến, giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định và thông báo tiền sử dụng đất phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân.

  Cơ quan thuế lập hồ sơ theo dõi thu nộp tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Quy trình và thời gian luân chuyển hồ sơ giữa cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thuế, cơ quan tài chính trong việc xác định giá đất để tính, thu nộp tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được thực hiện theo hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi trường.

  (Điều 9 Thông tư 76 hướng dẫn khoản 2 điều 13 Nghị định 45).

  7. Xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng

  Việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo điều 15 Nghị định 45, một số hướng dẫn cụ thể như sau:

  - Đối với trường hợp giao đất thông qua hình thức đấu giá, việc hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

  -  Đối với trường hợp giao đất không thông qua hình thức đấu giá, việc hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho ngân sách nhà nước do người được giao đất thực hiện và được nộp vào ngân sách nhà nước. Số tiền này, người sử dụng đất được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) hoặc được tính vào vốn đầu tư của dự án (trong trường hợp người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất).

  -  Trường hợp người sử dụng đất tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định tại khoản 2 ffiều 15 Nghị định 45 thì cơ quan tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại pháp luật về ngân sách nhà nước.

  (Điều 11 Thông tư 76 hướng dẫn điều 15 Nghị định 45)

  (Còn nữa)

  Cập nhật bởi phamthanhhuu ngày 04/07/2014 08:52:20 SA
   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  huuchanh (04/07/2014) xuanthang7679 (09/07/2014) dangldo (10/07/2014)
 • #331639   04/07/2014

  huuchanh
  huuchanh

  Sơ sinh

  Phú Yên, Việt Nam
  Tham gia:29/12/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn bạn vì bài viết hữu ích

   

   
  Báo quản trị |  
 • #331895   07/07/2014

  phamthanhhuu
  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4331 lần


  8. Ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất

  (Điều 12 Thông tư 76 hướng dẫn điều 16 Nghị định 45)

  9. Miễn tiền sử dụng đất

  (Điều 13 Thông tư 76 hướng dẫn điều 11 Nghị định 45)

  10. Giảm tiền sử dụng đất

  (Điều 14 Thông tư 76 hướng dẫn điều 12 Nghị định 45)

  11. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  dangldo (10/07/2014)
 • #331928   07/07/2014

  nhuttruongbt1910
  nhuttruongbt1910

  Male
  Sơ sinh

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:25/12/2012
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 200
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  cảm ơn bạn nhé :D

  MR. VÕ ĐẶNG NHỰT TRƯỜNG

  Office: Department of Finance- Ben Tre province

  Adress: No.20, Cach mang thang Tam street, Ward 3, Ben Tre city, Ben Tre province

  Phone: (075)-3824346

  Private mobile: 01269664280

  Website: www.sotaichinhbentre.gov.vn

   
  Báo quản trị |