Toàn bộ văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật việc làm

Chủ đề   RSS   
 • #514278 26/02/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Lớp 12

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (569)
  Số điểm: 19510
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 709 lần


  Toàn bộ văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật việc làm

  Toàn bộ văn bản hướng dẫn liên quan đến Luật việc làm

  Để phục vụ cho các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên trong việc học tập, nghiên cứu, sau đây, mình tổng hợp toàn bộ văn bản hướng dẫn Luật việc làm 2013

  * NGHỊ ĐỊNH

  1. Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội

  2. Nghị định 30/2016/NĐ-CP uy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  3. Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

  4. Nghị định 31/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

  5. Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  * THÔNG TƯ

  1. Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

  2. Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện điều 52 của luật việc làm và một số điều của Nghị định28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  3. Thông tư 27/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động

  4. Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư  45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về quỹ quốc gia về việc làm quy định tại nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

  5. Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công

  6. Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại điều 14 nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

  7. Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại nghị định số 61/2015/NĐ-CP  quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

  8. Thông tư 54/2016/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm

  9. Hướng dẫn 4289/NHCS-TDNN nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo nghị định số 61/2015/NĐ-CP  về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

  10. Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về quỹ quốc gia về việc làm quy định tại nghị định số 61/2015/NĐ-CP  về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

  11. Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 31/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

  12. Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

  13. Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn thực hiện khoản 6 điều 32 của nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc bộ quốc phòng, bộ công an

  14. Thông tư 139/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong bộ quốc phòng

  Mình sẽ tiếp tục cập nhật khi có văn bản mới...

  Cập nhật bởi TuyenBig ngày 26/02/2019 02:14:19 CH
   
  2158 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  yenquay94 (27/02/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận