DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

TÒA ÁN HUYỆN THANH BA - PHÚ THỌ XỬ ĐÚNG HAY SAI, TÔI CÓ NÊN PHÚC THẨM KHÔNG

KÍNH GỬI LUẬT SƯ
 
Tôi là con út ở với bố mẹ, tất cả các anh chị đều ra ở riêng và có nhà cửa đầy đủ, năm 1994 bố mẹ tôi có cho tôi 1/2 mảnh đất đang sử dụng của cả gia đình, thỏa thuận cho này không có văn bản, chỉ cho bằng miệng. năm 1998 bố tôi mất. Năm 2000 nhà nước cấp sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi, theo sơ đồ sau

 

Ñaát cuûa meï toâi, coù nhaø saün

 

 toaøn boä phaàn döôùi naøy trong soå ñoû cuûa toâi

Ñaát ñaõ baùn

Ñaát tranh chaáp

Nhaø toâi

 

ÑÖÔØNG ÑI

hình 1

Toàn bộ quá trình cấp sổ đỏ là do các cơ quan chức năng làm, gia đình tôi hoàn toàn đồng ý với sự phân chia này và không sảy ra tranh chấp, năm 2004 tôi có bán một phần đất ( như trên sơ đồ), Phần đất này đã được cấp sổ đỏ cho người mua, và mẹ tôi cũng đã ký vào phần giáp ranh không tranh chấp. năm 2008 mẹ tôi không ở với chúng tôi nữa , bà về ở với anh cả tôi, và trong năm này bà có làm đơn đòi lại phần đất trong sổ đỏ của tôi với lý do rằng, nhà nước chia sai , phần chia 1/2 mảnh đất phải là chia dọc chứ không phải chia ngang.(theo hình vẽ dưới đây)

 

Ñaát cuûa meï toâi

Ñaát chia cho toâi

 

Ñöôøng ñi

hình 2
do không thỏa thuận được giữa 2 mẹ con tôi, vụ việc được phân xử ở tòa án nhân dân huyện Thanh Ba - Phú Thọ ngày 25/03/2010, tòa sơ thẩm ra phán quyết : Do cán bộ địa chính cấp cơ sở chia sai sổ đỏ, đáng nhẽ phải chia dọc theo sơ đồ ( hình 2 ) ,thì lại chia theo sơ đồ ( hình 1 )( xin chú ý: phần đất sổ đỏ của tôi theo hình 1, ngày chưa chia cho vợ chồng tôi là vùng đất đồi, vợ chồng tôi phải cải tạo thành đất vườn như bây giờ, và trong quá trình từ năm 2000 đến nay vợ chồng tôi làm nghĩa vụ thuế đầy đủ ). tòa án quyết định. thu hồi và trả lại mẹ tôi phần đất tranh chấp ( hinh 1), mẹ tôi có nghĩa vụ trả lại phần công cải tạo phần đất tranh chấp cho tôi. phần nhà tôi đang ở và phầ đất đã bán không truy cứu nữa.

Vậy xin hỏi Luật Sư:
1. Quyết định trên của tòa án  nhân dân huyện Thanh Ba - Phú Thọ ngày 25/03/2010 có đúng không.
2. Tôi có nên khiếu nại lên tòa án cấp phúc thẩm không,
  •  6740
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…