Tờ khai tiền thuê đất

Chủ đề   RSS   
  • #362550 13/12/2014

    Tờ khai tiền thuê đất

    Theo như tôi tìm hiểu thì mẫu tờ khai 01/TMĐN ban hành kèm thông tư 156/2013/TT-BTC đã bị bãi bỏ bởi Thông tư 77/2014/TT-BTC. Vậy hiện nay tôi muốn kê khai tiền thuê đất để làm hồ sơ miễn tiền thuê đất tôi phải dùng mẫu nào?

     
    3869 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận