tổ chức tư vấn định giá đất của Việt Nam hiện nay

Chủ đề   RSS   
 • #370412 04/02/2015

  tổ chức tư vấn định giá đất của Việt Nam hiện nay

  Chào Luật sư!

  Tôi đang tìm hiểu  về tổ chức định giá đất hỗ trợ xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

  đọc Luật đất đai hiện hành và nghị định 44/2014 thì không thấy nói rõ về hình thức tồn tại của tổ chức này (doanh nghiệp  hay đơn vị thuộc Nhà nước)

  Nhờ luật sư cung cấp cho tôi thêm thông tin về tổ chức này (những văn bản trước đây  nếu có cũng được)

  Cảm ơn LS.

   

   
  2321 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận