TNHS

Chủ đề   RSS   
  • #424913 18/05/2016

    TNHS

    Cơ sở của việc đặt ra TNHS đối với giai đoạn chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt. Viêcj quy định người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc đặt biệt nghiêm trọng phải chịu TNHS có mâu thuẫn gì với lý luận về tội pham và cấu thành tội phạm hay không?
     
    1999 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận