Tính thuế GTGT khi quyết toán hợp đồng

Chủ đề   RSS   
  • #482106 14/01/2018

    Tính thuế GTGT khi quyết toán hợp đồng

    Công ty A ký họp đồng tư vấn 800 triệu. Khi quyết toán họp đồng, công ty A phải trừ các loại thuế gì từ 800 triệu và số tiền còn lại là bao nhiêu. cam ơn luật sư ( thuế GTGT .....?)

     
    3130 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận