tình huống về đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #406411 13/11/2015

  tình huống về đấu thầu

  Xin hỏi về tình huống đấu thầu như sau:

  Vừa rồi tôi có tham gia một gói thầu, HSMT yêu cầu nhà thầu khi chào giá phải cộng thêm 5% chi phí dự phòng vào đơn dự thầu và biểu tổng hợp giá dự thầu. Tuy nhiên, có một nhà thầu không đưa chi phí dự phòng vào thì có đưa vào lỗi gian lận trong đấu thầu không? Vì nếu giá nhà thầu này là thấp nhất nhưng khi cộng thêm chi phí dự phòng thì cao hơn nhà thầu thứ nhì thì họ có thể nói là giá của họ đã bao gồm chi phí dự phòng. Trường hợp giá của họ mà cộng chi phí dự phòng vào vẫn thấp hơn nhà thầu dứng thứ nhì thì họ sẽ nói là chưa bao gồm chi phí dự phòng.

  Theo thông tư 03/2015/TT-BKHDT ngày 06/05/2015 quy định thì lỗi nhà thầu này có được xem là HSDT không đáp ứng về cơ bản không?

  28.     Các sai khác, đặt  điều kiện và bỏ sót nội dung

   

  Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá HSDT:

  28.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong HSMT;

  28.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong HSMT;

  28.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong HSMT.

  29. Xác định tính đáp ứng của HSDT

  29.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của HSDT dựa trên nội dung của HSDT theo quy định tại Mục 11 CDNT.

  29.2. HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà:

  a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay hiệu quả sử dụng của công trình được quy định trong hợp đồng; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;

  b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong HSMT.

  29.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của HSDT theo Mục 16 CDNT và việc kiểm tra đề xuất kỹ thuật nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu nêu trong Phần 2 – Yêu cầu về xây lắp đã được đáp ứng và HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót các nội dung cơ bản. 

  29.4. Nếu HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong HSMT thì HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong HSDT đó nhằm làm cho nó trở thành đáp ứng cơ bản HSMT.

  Xin nhờ luật sư vui lòng tư vấn dùm tình huống trên.

  Cảm ơn!

   
  20523 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #422174   21/04/2016

  phapluatkinhte31
  phapluatkinhte31

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/09/2008
  Tổng số bài viết (23)
  Số điểm: 250
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn,

  - Khi đánh giá HSDT, các nhà thầu đạt kỹ thuật mới được đánh giá tài chính. Trường hợp bạn nêu nhà thầu không cộng giá dự phòng vào giá chào không thể coi là gian lận(Khoản 8 điều 89 Luật đấu thầu)  mà liệt vào sai lệch thiếu. Bạn làm công văn về vấn đề sai lệch nêu trên gửi nhà thầu, nếu nhà thầu không đồng ý thì loại luôn (Khoản 3 Điều 17 NGhị đinh 63/2014/NĐ-CP). Chúc bạn làm tốt

   

   
  Báo quản trị |