Tình huống thấy khó mà dễ

Chủ đề   RSS   
 • #424600 14/05/2016

  Domnguyen

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/03/2015
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 345
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 7 lần


  Tình huống thấy khó mà dễ

  A và B kết hôn 2000 và cư trú ở TP. HCM Năm 2002 B tự ý đi lao động ở Hàn Quốc từ đó vợ chồng mâu thuẫn. Tháng 10 năm 2006 A có đơn đến Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin ly hôn B. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ án thì tháng 12 năm 2006 B trở về. Hỏi Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có được tiếp tục giải quyết vụ án không? Tại sao?

  Tình huống này mình cho là tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục giải quyết vụ án. Vì theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 7 của nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP xác định đương sự ở nước ngoài là  "Đương sự là người Việt Nam định cư, làm ăn, học tập, công tác ở nước ngoài có mặt hoặc không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự" 

  Ở tình huống trên A đang ở nước ngoài khi B làm đơn xin ly hôn nhưng khi tòa án thụ lý thì A đã trở về Việt Nam vì vậy A vẫn được xem là đương sự ở nước ngoài.

  Cập nhật bởi Domnguyen ngày 14/05/2016 09:34:31 SA Cập nhật bởi Domnguyen ngày 14/05/2016 09:31:38 SA Cập nhật bởi Domnguyen ngày 14/05/2016 09:30:18 SA

  Dương

   
  3525 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #430811   14/07/2016

  Haduyen20794
  Haduyen20794

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/07/2016
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn!

  Theo như tình huống mà bạn đưa ra thì mình xin có 1 vài ý kiến như sau:

  Trong trường hợp này B vẫn được coi là đương sự ở nước ngoài căn cứ theo Điều 7 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành ngày 03/12/2012 Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự:

  1. Đương sự ở nước ngoài bao gồm:

   a) Đương sự là người nước ngoài không định cư, làm ăn, học tập, công tác ở Việt Nam có mặt hoặc không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ Lý vụ việc dân sự;

  b) Đương sự là người Việt Nam định cư, làm ăn, học tập, công tác ở nước ngoài có mặt hoặc không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự;

  c) Đương sự là người nước ngoài định cư, làm ăn, học tập, công tác ở Việt Nam nhưng không có mặt ở Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự;

  d) Đương sự là người Việt Nam định cư, làm ăn, học tập, công tác ở Việt Nam nhưng không có mặt tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự;

  đ) Cơ quan, tổ chức không phân biệt cơ quan, tổ chức nước ngoài hay cơ quan, tổ chức Việt Nam mà không có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ việc dân sự"

  Và theo Khoản 3 Điều 33 Bộ luật dân sự năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2011: "Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thức tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện."

  "Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 33 của Bộ luật này mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết" (Khoản 2 Điều 33 Bộ luật này)

  Theo Điểm b Khoản 5 Điều 7 Nghị quyết trên quy định về các trường hợp không thay đổi thẩm quyền giải quyết của Tòa án: "Đối với vụ việc dân sự thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 33 của Bộ luật này; được hướng dẫn tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và được Tòa án nhân dân cấp tỉnh thụ lý giải quyết đúng thẩm quyền, nếu trong quá trình giải quyết có sự thay đổi không còn đương sự, tài sản ở nước ngoài và không cần phải ủy thức tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, thì theo quy định tại Điều 412 của BLTTDS, Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã thụ lý tiếp tục giải quyết vụ việc dân sự đó"

  Căn cứ theo các quy định trên, đối với trường hợp này, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được tiếp tục giải quyết vụ án.

  Trân trọng!

   

  Hà Duyên

   
  Báo quản trị |  
 • #431132   18/07/2016

  nguyenthiphuongbv1995
  nguyenthiphuongbv1995

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2016
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 71
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kể cả trong trường hợp B về nhưng tòa án vẫn giải quyết chứ sao, vì còn trường hợp ly hôn theo yêu cầu của một bên cơ mà

   
  Báo quản trị |