Tình huống chấm dứt HĐLĐ theo thời hạn

Chủ đề   RSS   
 • #428483 20/06/2016

  Tình huống chấm dứt HĐLĐ theo thời hạn

  Anh A làm việc tại công ty M với thời hạn 2 năm (2012-2014).

  Đến tháng 3 năm 2013 anh A được bầu làm chủ tịch công đoàn cơ sở công ty M, nhiệm kỳ 2014-2016. Ngày 26/12/2014 công ty M thông báo bằng văn bản chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh A , vì thời hạn hợp đồng lao động giữa công ty với anh đã hết hiệu lực. Anh A không đồng ý với quyết định trên vì 2 lí do:

  1. Anh vẫn đang giữ chức Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty M

  2. Nếu công ty M  ra quyết định trên thì phải ra quyết định sớm thông báo để anh có thời gian tìm việc khác nữa. Việc ra quyết định của công ty M là không đúng quy định.

  Trong trường hợp này, anh A có phải chấm dứt HĐLĐ với công ty M hay không? 

   
  2301 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận