Tính biểu thuế nào khi vừa có thu nhập từ hợp đồng lao động và vãng lai

Chủ đề   RSS   
 • #513990 20/02/2019

  Tính biểu thuế nào khi vừa có thu nhập từ hợp đồng lao động và vãng lai

  Chào Thư Viện Pháp Luật,

  Vui lòng tư vấn giúp tôi trường hợp 1 người lao động có hợp đồng lao động 12 tháng, nên có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong 12 tháng đó. Người này đồng thời làm thêm một số dự án bên ngoài, và phát sinh thu nhập vãng lai, với tổng số tiền trên 120 triệu đồng, tương ứng bình quân thu nhập vãng lai trên 10 triệu đồng/ tháng.

  Vậy thuế suất áp dụng cho trường hợp này là:
  (1) thuế luỹ tiến cho tổng cả hai khoản thu nhập, hay
  (2) chỉ áp thuế luỹ tiến cho khoản thu nhập từ hợp đồng lao động và áp dụng thuế 10% cho thu nhập vãng lai, hay

  (3) chỉ áp thuế luỹ tiến cho khoản thu nhập từ HĐ lao động, và thuế luỹ tiến cho khoản thu nhập vãng lai bị dôi lên so với 120 triệu đồng mà Nhà nước có qui định (nếu thu nhập vãng lai bình quân dưới 10 triệu đồng/ tháng và đã được khấu trừ tại nguồn 10% và người lao động không có nhu cầu quyết toán khoản này thì có quyền bỏ ra khỏi tổng thu nhập khi làm quyết toán thuế PIT năm đó).

  Trân trọng cám ơn,

   

   
  956 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận