Tìm thông tư số 30/TCKT ngày 12/1/1993

Chủ đề   RSS   
  • #223040 30/10/2012

    Tìm thông tư số 30/TCKT ngày 12/1/1993

    Xin Luật sư gửi cho tôi quy định của Thông tư số 30/TCKT ngày 12/1/1993 về chế độ ghi chép, hạch toán, quyết toán thực hiện theo quy định về tiền cước qua phà, cầu phao của Bộ Giao Thông Vận Tải. Tôi đọc Thông tư liên bộ 62 ngày 23 tháng 7 năm 1993  "hướng dẫn việc tổ chức thu và quản lý, sử dụng tiền cước qua phà, cầu phà"  có quy định việc báo cáo quyết toán theo thông tư số 30/TCKT ngày 12/1/1993. Khi tôi tìm trên trang web không thấy có. Luật sư có thể cung cấp cho tôi nội dung của thông tư số 30/TCKT ngày 12/1/1993. Tôi xin chân thành cảm ơn!

     
    4607 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận