Tìm kiếm văn bản pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #510447 19/12/2018

  trieuphuyen

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Tìm kiếm văn bản pháp luật

  Mọi người có văn bản pháp luật dưới đây cho mình xin với, trân trọng cảm ơn trước. Mail: trieutoaannhandan@gmail.com

  1/ Thông tư 70/TTg ngày 07/7/1962 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đất của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang ở nội thành, nội thị.

  2/ Quyết định 188/CP ngày 25/9/1976 của Hội đồng Chính phủ về chính sách xóa bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột của thực dân, phong kiến ở miền Nam Việt Nam.

  3/ Công văn số 440/CV-ĐC ngày 12/4/1996 của Tổng cục địa chính về việc hướng dẫn một số vấn đề trong xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  4/ Thông tư của Bội Nội vụ số 16-NV ngày 9/2/1965 về việc tăng cường công tác thống nhất quản lý đất ở các thành phố, thị xã.

  5/ Nghị quyết số 125-CP ngày 28/6/1971 của Hội đồng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý ruộng đất.

  6/ Nghị định số 01/NĐ/75 ngày 05/03/1975 của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miềm Nam Việt Nam về chính sách ruộng đất.

  7/ Chỉ thị số 235/CT-TW ngày 20/8/1976 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề ruộng đất ở miền Nam.

  8/ Quyết định số 318/CP ngày 14/12/1978 của Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xóa bỏ hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa ruộng đất và xúc tiến điều chỉnh ruộng đất ở nông thôn miền Nam.

   
  1720 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #510501   20/12/2018

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Có cái Nghị quyết số 125-CP ngày 28/6/1971 thôi nha bạn, mấy cái kia kiếm không thấy. Bạn liên hệ BTNMT xin thử xem

  https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-16-NV-tang-cuong-cong-tac-thong-nhat-quan-ly-dat-thanh-pho-thi-xa/42972/noi-dung.aspx

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danusa vì bài viết hữu ích
  trieuphuyen (22/02/2019)